Wat is de overheid van plan met de provisie voor financiële producten?

De regels over provisie bij de verkoop van financiële producten worden aangescherpt. Er komt een verbod op het berekenen van provisie bij de verkoop van complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Daarnaast komt er een norm voor beloningen die u betaalt aan de adviseur en een verbod op bonusprovisie bij de verkoop van schadeverzekeringen. Door deze maatregelen worden de kosten van financiële dienstverlening transparanter.

 

Inwerkingtreding provisieverbod bij verkoop financiële producten

Provisieverbod bij verkoop van financiële producten

Een norm voor beloningen bij verkoop van financiële producten

Verbod op bonusprovisie bij schadeverzekeringen

Waarom wijzigingen provisies

 

Inwerkingtreding provisieverbod bij verkoop financiële producten

Het provisieverbod voor complexe financiële producten geldt vanaf 1 januari 2013. De maatregel over de beloningsnorm en het verbod op bonusprovisie treden in werking op 1 januari 2012.

 

Provisieverbod bij verkoop van financiële producten

Het provisieverbod geldt straks voor onder andere de volgende producten:complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen; hypothecaire kredieten; inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers;uitvaartproducten.

 

Een norm voor beloningen bij verkoop van financiële producten

Als u een financieel product koopt, kunt u de advieskosten betalen via provisie, of de adviseur een beloning geven. Aan deze beloningen wordt een grens gesteld. Deze norm moet ervoor zorgen dat er een betere afstemming is tussen de geleverde dienst en de beloning. U kunt zelf bepalen of u de advieskosten redelijk vindt voor de geboden dienst van de adviseur.

 

Verbod op bonusprovisie bij schadeverzekeringen

Bij schadeverzekeringen geldt vanaf 1 januari 2012 een verbod op bonusprovisie. Bonusprovisies zijn vergoedingen om de verkoop van bepaalde producten te stimuleren. Daarnaast moet de financieel dienstverlener op verzoek bekend maken wat zijn beloning is.

 

Waarom wijzigingen provisies

Het is gebleken dat de huidige regels over provisie niet streng genoeg zijn. Zij stimuleren de adviseur/bemiddelaar onvoldoende om de belangen van de consumenten voorop te stellen. Door een verbod op provisie in te stellen zullen adviseurs zich alleen op de belangen van de klant richten.

(Bron: Overheid 17 Oktober)

 

Updated: 26 november 2011 — 15:37