Hoe beloon ik een meewerkende partner?

Heeft u een (zelfstandige) onderneming waarin uw vrouw ook een steentje bijdraagt (denk aan de boekhouding) dan heeft u de keuze uit een aantal opties. Als uw partner gaat meewerken, dan zijn er onder meer de volgende mogelijkheden:

  • U betaalt uw partner niets en u maakt gebruik van de meewerkaftrek.
  • U spreekt met uw partner af dat u deze een arbeidsbeloning betaalt voor het meewerken.
  • U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner, zodat uw partner bij u in
    dienstbetrekking is.
  • Man-vrouw firma. Een onderneming samen met uw partner
Meewerkaftrek
De meewerkaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. Als uw partner onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van het jaar een bedrag aftrekken van uw winst: de meewerkaftrek. U moet dan wel voldoen
aan het urencriterium. Het bedrag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst en van het aantal uren dat uw partner meewerkt (zie tabel)
Omdat u het aantal meegewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, is het raadzaam een urenadministratie bij te houden. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen. Uw partner hoeft daarover geen belasting te betalen.
Aantal meegewerkte uren Aftrek
minder dan 525 geen aftrek
525 – 875 1,25% van de winst
875 – 1.225 2 % van de winst
1.225 – 1.750 3 % van de winst
1.750 of meer 4 % van de winst
Arbeidsbeloning voor meewerken
Ontvangt uw partner een (reële) vergoeding voor haar werkzaamheden binnen uw onderneming van minimaal € 5.000 dan kunt u deze beloning van uw winst aftrekken. Ook hier is het verstandig een urenadministratie bij te houden. Het is van belang om goed te kijken waarvoor u een arbeidsbeloning geeft, want de arbeidsbeloning moet nu natuurlijk wel gebaseerd zijn op echt werk.
Arbeidsovereenkomst
U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  • Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers.
  • Er bestaat een gezagsverhouding.
  • Uw partner ontvangt loon of salaris.
Welke mogelijkheid voor u en uw partner het gunstigst is, verschilt per situatie. Overigens kunt u elk jaar opnieuw een keuze maken voor meewerkaftrek of arbeidsbeloning. U zit dus niet aan vast aan een eenmaal gemaakte keuze.
Man-vrouw firma
U en uw partner worden samen ondernemers Voldoet de partner ook aan het urencriterium (deze wordt op termijn wellicht omgezet in ander criterium) dan is het daarom in de meeste gevallen een verstandige keuze om te kiezen voor de man-vrouw firma (de speciale variant van de vennootschap onder firma). Bedenk dat u de onderneming ook op 2 namen laat registeren bij de KvK en de belastingdienst! Uw partner is zodoende wel mede verantwoordelijk voor schulden van de onderneming. Het moet overigens wel duidelijk zijn dat de partner medeondernemer is om in aanmerking te komen voor de diverse faciliteiten. Als u en uw partner samen ondernemers worden, moet u de rechtsvorm van de onderneming aanpassen.
Aandachtspunten
Er zijn wel aandachtspunten. Sommige werkzaamheden tellen namelijk niet mee voor het urencriterium. Samenwerkingsverbanden van echtgenoten kunnen zo zijn vormgegeven dat ze ongebruikelijk zouden zijn voor niet-echtgenoten. Als sprake is van een dergelijk ongebruikelijk samenwerkingsverband, kan dat betekenen dat uw partner niet in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Of hiervan sprake is, hangt af van de werkzaamheden.Wanneer een partner bijvoorbeeld alleen administratief werk in een bepaalde onderneming doet, is dat meestal niet voldoende. Man en vrouw moeten allebei gelijkwaardig bezig zijn met het bedrijf, allebei ondernemer zijn en ondernemersrisico dragen. Mochten de uren of werkzaamheden discussie kunnen oproepen, dan adviseren wij u beiden dat goed te registreren. Op het moment dat de Belastingdienst hierover vragen stelt, ligt de bewijslast bij u.

De keuze voor een dienstbetrekking, reële arbeidsbeloning, meewerkaftrek of een firma met uw partner wordt bepaald door de feitelijke situatie. Van belang is in welke tariefschijf u en uw partner vallen, het aantal uren dat uw partner meewerkt in de onderneming, de hoogte van de beloning, enzovoorts.

Updated: 24 november 2011 — 08:33