Vrijstellingen schenkbelasting 2011

Bij het krijgen van een erfenis of schenking, is de kans groot dat er erf- of schenkbelasting moet worden betaald. Maar alleen als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling. Een overzicht van de tarieven van vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting voor 2011.

De eerste getallen gelden voor 2011. De getallen tussen de haakjes zijn de vrijstellingen van 2010.


Vrijstellingen erfbelasting 2011

Echtgenoten/partners   (onder voorwaarden) EUR   603.600 (EUR 600.000)
Kinderen   en kleinkinderen EUR   19.114 (EUR 19.000)
Kinderen,   die grotendeels worden onderhouden door de erflater en door ziekte of   gebreken (invaliditeit) niet in staat zijn de eerst komende drie jaar 50% van   een “normaal loon” zelf te verwerven EUR   57.342 (EUR 57.000)
Ouders EUR   45.270 (EUR 45.000)
Algemeen   Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) Geheel   vrijgesteld, indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is   verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied   in het algemeen belang.
Sociaal   Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) Geheel   vrijgesteld, indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is   verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied   in het sociaal belang.
Alle   andere gevallen EUR   2.012 (EUR 2.000)

 

Vrijstellingen schenkbelasting 2011

Schenkingen   door ouders aan kinderen Per   kalenderjaar: EUR 5.030 (EUR 5.000)Eenmalig:   EUR 24.144 (EUR 24.000) voor kinderen tussen 18 en 35 jaar, mits in de   aangifte op de vrijstelling een beroep wordt gedaan. Indien het bedrag wordt   geschonken ter zake van een eigen woning of voor het betalen van de kosten   van een studie of opleiding voor een beroep van minimaal EUR 20.000 per jaar,   wordt de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig verhoogd tot EUR 50.300 (EUR   50.000).
Algemeen   Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) Geheel   vrijgesteld, indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is   verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied   in het algemeen belang
Sociaal   Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) Geheel   vrijgesteld, indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is   verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied   in het sociaal belang.
Alle   andere gevallen EUR   2.012 (EUR 2.000)

 

Tarief erfbelasting en schenkbelasting 2011

Belaste   verkrijging tussen en I.   Partner* en kinderen II. Kleinkinderen III.   Andere verkrijgers
(1) (2) a b a b a b

0

118.708

0

    10%

           0

18%

0

30%

118.708

en hoger

11.870

20%

21.367

36%

35.612

40%

 

a          Belasting over het in kolom (1) genoemde bedrag.

b          Heffingspercentage over het gedeelte van de (belaste) verkrijging, dat ligt tussen de bedragen van kolom (1) en kolom (2).

*          Voor de kwalificatie als partner gelden voorwaarden.

(Bron: Elsevierfiscaal.nl 19-11-2011)

Updated: 19 november 2011 — 10:22