Wat is provisie en welke regels gelden voor provisie?

Provisie is de beloning die tussenpersonen (adviseurs of bemiddelaars) ontvangen als zij u complexe financiële producten verkopen zoals een beleggingsverzekering of een bankspaarhypotheek. Zij ontvangen provisie van de bank of de verzekeraar wiens producten zij verkopen. Provisie heet ook wel afsluitprovisie of courtage. De tussenpersoon moet u altijd na het 1e orientatiegesprek een dienstverleningdocument overhandigen. Hierin staat de provisie vermeld en de werkzaamheden die hiervoor worden verricht.

 

Dienstverleningsdocument na 1e oriëntatiegesprek

Kostenverklaring van bank of verzekeraar

Toezicht provisieregels

Overige afspraken provisie

Meer informatie provisie en provisieregelgeving

 

Dienstverleningsdocument na 1e oriëntatiegesprek

Tussenpersonen zijn verplicht na het 1e oriëntatiegesprek u een dienstverleningsdocument te overhandigen. Dat is een document waarin staat welke beloning de tussenpersoon ontvangt. Zij mogen de hoogte niet in procenten uitdrukken. Ook moet in het dienstverleningsdocument staan welke werkzaamheden de tussenpersoon voor de beloning doet. Als uw tussenpersoon provisie ontvangt van de aanbieder, moet hij zeggen wat de minimale en de maximale provisie per product kan zijn. De daadwerkelijke provisie moet uiterlijk bij de offerte bij u bekend zijn.

 

Kostenverklaring van bank of verzekeraar

U kunt rechtstreeks bij een bank of verzekeraar een financieel product kopen. Er is dan geen tussenpersoon die mogelijk provisie ontvangt. De aanbieder kan u wel bepaalde kosten in rekening brengen voor de advisering en de distributie (bijvoorbeeld een reclamecampagne). Over deze kosten moet de aanbieder u schriftelijk informatie geven in een zogenaamde kostenverklaring. Deze kosten kunnen verwerkt zijn in de prijs van het product of in het rentepercentage.

 

Toezicht provisieregels

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van provisieregels. Aan de hand van bijvoorbeeld meldingen van consumenten kan de AFM overwegen een onderzoek in te stellen naar een financieel adviseur.

 

Overige afspraken provisie

Het ministerie van Financiën heeft met de betrokken brancheorganisaties nog meer afspraken gemaakt over provisie. Het doel van deze regels is zorgen voor een betrouwbare en duurzame relatie tussen financiële tussenpersonen en klanten.

(Bron: Overheid 17 oktober 2011)

 

Updated: 26 november 2011 — 15:31