Waar bestaat mijn kostprijs uit?

De berekening van de kostprijzen die gelden voor het nieuwe jaar zorgen op menig (hoofd)kantoor weer voor de nodige stress. Een onjuiste berekening kan de marge negatief beïnvloeden of u juist te duur maken t.o.v. de concurrentie. Zaak dus om het hele proces rondom kostprijsbepaling zorgvuldig aan te pakken. In dit artikel geven we daar een aantal handvatten voor. De uiteindelijke berekening zult u natuurlijk zelf moeten maken en daar bent u ook zelf verantwoordelijk voor.

Waar bestaat de kostprijs uit?


De kostprijs bestaat uit een aantal elementen. Onderstaande lijst is niet uitputtend, maar bevat de meest gangbare elementen.

 • De looncomponenten
  • Brutoloon
  • Wachtdagcompensatie
  • Reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim/bijzonder verlof
  • Vakantiegeld
 • Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO
  • Aanvulling ziektewet van 70 naar 90/91%
  • Pensioenpremie
  • Afhankelijk van de contractvorm
   • Premie sociaal fonds
   • Scholing
   • Kosten voor leegloop en verzuim
 • Werkgeverslasten
  • Premie sectorfonds
  • Premie WAO/WIA
  • Gedifferentieerde premie WIA
  • Premie zorgverzekeringswet
  • Premie werkloosheidswet
 • Opslag voor kosten van de eigen organisatie

Welke kostprijzen zijn er?


Er zijn eigenlijk twee ‘soorten’ kostprijsfactoren: de voorcalculatorische of commerciële kostprijsfactor en de nacalculatorische of ‘echte’ kostprijsfactor.

Voorcalculatorische kostprijsfactor
Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om de kostprijs te berekenen. Daaroverheen komt nog de bureaumarge om het tarief voor de klant te bepalen. Vaak worden kostprijsfactor en marge gecombineerd tot één getal en dat heet dan de tarieffactor of de omrekenfactor.
De hoogte van de voorcalculatorische kostprijsfactor is vrij arbitrair en kan op vele manieren worden samengesteld. Als over ‘de kostprijs’ wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd deze variant bedoeld.

Nacalculatorische marge
Waar in de voorcalculatorische kostprijs voor elke kandidaat hetzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd, worden in de nacalculatorische kostprijs individuele situaties meeberekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchise van de WW, de franchise voor de pluspensioenregeling en afdrachtverminderingen. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. De exacte waarde wordt bepaald in uw verloningspakket.

De voorcalculatorische kostprijs wordt vaak berekend op basis van een aantal aannames en houdt dan bijvoorbeeld geen rekening met franchises. Daarom is er na de verloning een (meestal positief) verschil tussen deze en de ‘echte’ kostprijs. Dat is de verborgen marge. Hoe hoog die moet zijn, is een strategische keuze. In de praktijk is het zo dat naarmate overheadkosten van de organisatie hoger zijn, ook de commerciële kostprijs hoger is.

Welke elementen zijn al bekend?


Looncomponenten
Deze zijn eigenlijk allemaal al bekend. De minimumlonen voor 2012 zijn gepubliceerd, de reserveringen zijn bekend en of er wijzigingen te verwachten zijn in de bruto lonen is afhankelijk van de beloningsregeling.

Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO
Deze zijn nog niet allemaal bekend.
• De premie voor de aanvulling ZW wordt begin december bekend.
• De pensioenpremie zal waarschijnlijk niet veranderen, maar de franchise laat vaak erg lang op zich wachten. Niet zelden is hij pas in week 1 bekend.
• Premie sociaal fonds en scholing zullen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet veranderen.
• De kosten voor leegloop en verzuim zijn echt volledig organisatie-afhankelijk, die zult u dus zelf moeten bepalen.

Werkgeverslasten
De premies zijn in de basis erg vroeg bekend gemaakt dit jaar. Maar een aantal daarvan wordt op ondernemingsniveau door de Belastingdienst aan u meegedeeld en dat kan nog even op zich laten wachten.
• De premie sectorfonds is bekend. Of u echter in de korting-, midden- of opslagklasse wordt ingedeeld, krijgt u te horen van de Belastingdienst.
• De premie WAO/WIA is bekend.
• De gedifferentieerde premie WIA krijgt u van de Belastingdienst te horen of van uw verzekeraar als u eigen risicodrager bent.
• De premie ZVW is bekend.
• De premie WW is bekend.

Kosten van de eigen organisatie
Of en hoeveel u van deze kosten in de berekeningen wilt meenemen, is een strategische keuze. Wij zien steeds vaker dat deze kosten niet of nauwelijks worden meegenomen in de kostprijsberekening, omdat de inleners transparantie vragen op dit gebied.

De berekeningen


Met een excel-document , de al bekende informatie en enkele aannames over uw eigen situatie kunt u nu al een behoorlijke inschatting maken van de kostprijs voor 2012. De grootste onbekende daarin is op dit  moment nog de premie vooor de aanvulling ziektewet.  Naarmate er komende weken meer bekend wordt, kunt u de berekening voor uw eigen organisatie steeds nauwkeuriger maken.

De tarieven


De meeste organisaties hebben in de Algemene Voorwaarden vastgelegd dat aanpassingen van de kostprijs en de lonen altijd worden doorberekend aan de inlener. Daarnaast moet u natuurlijk kritisch kijken naar het kostenniveau van uw eigen organisatie. Periodieken en loonsverhogingen voor uw eigen medewerkers, een huurverhoging van uw kantoren, stijging van de leasekosten van het wagenpark, u wilt het eigenlijk allemaal doorbelasten aan uw inleners. In hoeverre dat haalbaar is, kunt alleen uzelf bepalen. En daarom is het dus noodzakelijk snel inzicht te krijgen in de kosten voor 2012. Met dit artikel hopen wij u daarmee goed op weg te hebben geholpen!

(Bron: Flexservice 11-11-2011)

Updated: 12 november 2011 — 12:27