Heeft u al algemene voorwaarden?

Wilt u dat uw klanten precies weten onder welke voorwaarden u levert, betaalt, verkoopt of inkoopt? Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en degene met wie u zakendoet heeft. U hoeft er dan niet elke keer apart over te onderhandelen.

Een kwart van de zzp’ers maakt geen gebruik van algemene voorwaarden.

Wat zet u in uw algemene voorwaarden?

De volgende zaken staan vaak in algemene voorwaarden:

 • offerte: vrijblijvend of niet? aanvaardingstermijn;
 • transport: wie betaalt het transport, de verzekering, invoerrechten?
 • levertijd: voorwaarden bij overmacht;
 • betaling: betalingstermijn, incassokosten, rente;
 • eigendomsvoorbehoud: eigendom gaat pas over na betaling;
 • garantie en de voorwaarden hierbij;
 • afwikkeling van geschillen: rechter of arbitrage;
 • aansprakelijkheid: beperking, hoogte schadevergoeding.

Verder moet het taalgebruik in uw algemene voorwaarden begrijpelijk zijn.

Algemene voorwaarden aan klanten verstrekken

U moet uw voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de klant verstrekken. U kunt ze bijvoorbeeld overhandigen, vooraf toesturen of op de achterkant van een contract of offerte afdrukken.

Informatieplicht

U moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. U doet dit door de inhoud van de voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de klant te verstrekken. De klant moet instemmen met uw algemene voorwaarden. Dit kan uitdrukkelijk, maar ook stilzwijgend plaatsvinden. U kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen, bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden:

 • te overhandigen aan de wederpartij;
 • vooraf toe te zenden;
 • op de achterzijde van een contract/offerte af te drukken. Op de voorzijde moet dan wel nadrukkelijk verwezen worden naar de voorwaarden op de achterzijde.

Let op

 • Als uw algemene voorwaarden bij een eerste contract uitsluitend op de factuur staan, is dat te laat. De voorwaarden moeten vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst bekend zijn bij de wederpartij.
 • Als u alleen op uw briefpapier vermeldt dat uw algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, heeft dat geen effect. De inhoud van de algemene voorwaarden moet immers aan de wederpartij worden verstrekt.
 • Als uw voorwaarden achter op uw briefpapier staan, denk hier dan ook aan als u het document faxt.

Stel uw eigen algemene voorwaarden op

De Kamer van Koophandel biedt modelvoorwaarden, die u kunt aanpassen aan uw situatie. Lees de toelichting voordat u de algemene voorwaarden gebruikt en laat uw voorwaarden controleren door een juridisch adviseur.

(Bron: Kamer van Koophandel 19-11-2011)

Updated: 19 november 2011 — 09:58