Opmaken, vastellen en deponeren van de jaarrekening van een besloten vennootschap

In de praktijk wil er nog wel eens onduidelijkheid zijn over het opmaken, vaststellen en deponeren van de jaarrekening van een besloten vennootschap. Daarom volgt hier nog even een kort uitleg hierover. Deze berichtgeving richt zich uitsluitend op de termijnen die in acht genomen moeten worden.

Opmaken van de jaarrekening: Het bestuur dient volgens de wet uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) kan aan het bestuur van de vennootschap wegens bijzondere omstandigheden uitstel verlenen voor het opmaken van de jaarrekening tot ten hoogste 6 maanden. Indien een B.V. een boekjaar heeft dat gelijk is aan een kalenderjaar dient dus uiterlijk 30 november van het jaar erop de jaarrekening opgemaakt te zijn.

Vaststellen van de jaarrekening: Vervolgens heeft de AvA nog twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. Bij middelgrote of grote rechtspersonen dient bovendien een accountantsverklaring/controleverklaring bij de jaarrekening gevoegd te zijn, anders kan deze niet vastgesteld worden.

Deponering van de jaarrekening: De jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na vaststelling door de AvA gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Het maximum uitstel van deponeren is 13 maanden. Dus uiterlijk 31 januari dient dan de jaarrekening gedeponeerd te zijn.

Updated: 10 december 2011 — 14:31