Belastingteruggave voor de omzetbelasting, BTW door middel van de kleine ondernemersregeling

De kleine-ondernemersregeling in de btw, omzetbelasting leidt nogal eens tot vragen. De Belastingdienst zette er een aantal op een rij.

Vraag 1: Wanneer een ondernemer twee bedrijven heeft, hoe moet de kleine-ondernemersregeling voor de BTW, omzetbelasting dan worden toegepast?

Antwoord: De kleine-ondernemersregeling voor de omzetbelasting, BTW geldt per ondernemer. Wanneer een ondernemer twee filialen heeft kan hij voor het totaal één keer worden toegepast. Heeft een ondernemer samen met een partner een V.O.F. dan kan de kleine-ondernemersregeling slechts één keer worden toegepast. Wanneer een ondernemer halverwege het jaar start of eindigt, dan worden de bedragen van de kleine-ondernemersregeling niet tijdsevenredig verminderd.

Vraag 2: Mag bij de verhuur van een vakantiewoning de kleine-ondernemersregeling voor de BTW, omzetbelasting toegepast worden?

Antwoord: Ja, dit betreft een ‘reguliere’ belaste prestatie en geen belaste prestatie ingevolge een optie voor belaste verhuur.

Vraag 3: Het jaarsaldo aan af te dragen btw is negatief. Kan dit negatieve jaarsaldo btw door middel van een herberekening van de kleine-ondernemersregeling voor de BTW, omzetbelasting leiden tot een extra teruggave of een te betalen bedrag?

Antwoord: Ja, dat kan als er bijvoorbeeld sprake is van verlegde btw in de bouw bij onderaanneming van werk.

 Vraag 4: Heeft de vermindering volgens de kleine-ondernemersregeling voor BTW, omzetbelasting gevolgen voor andere belastingen?

Antwoord: De vermindering dient meegenomen te worden in de aangifte IB. Het zijn extra inkomsten.

Bron: Belastingdienst

Updated: 11 februari 2012 — 15:48