De 6 belangrijkste subsidies voor het mkb

Ondernemers wegen kansen die ze in de markt zien, af tegen de kosten en baten. De overheid kan hierbij helpen, als het gaat om thema’s die in aanmerking komen voor subsidie, zoals energie, milieu, innovatie, internationaal ondernemen, veiligheid en mobiliteit. Voor deze 6 subsidiemogelijkheden moet u oog hebben.

1. Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers

Wilt u onderzoeken of het vervoer van uw werknemers beter en effectiever kan worden geregeld en wilt u naar aanleiding daarvan mobiliteitsmaatregelen invoeren? Dan kunt u daar subsidie voor krijgen. Voor het uitvoeren van een scan is dat € 1.500,- en voor het implementatietraject € 4.500,-. U moet minimaal 25 medewerkers in loondienst hebben en u moet het bedrag besteden aan een onafhankelijke deskundige op het gebied van mobiliteit. De regeling stopt op 20 december 2012, of eerder, als het budget van € 8 miljoen op is.

2. Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO / RDA / Innovatiebox)

Via de WBSO kunt u korting krijgen op de loonkosten van medewerkers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Ook als u zelfstandige bent en zelf dat speurwerk verricht, kunt u extra aftrek krijgen op uw inkomstenbelasting. In 2012 bedraag de korting € 12,18 of € 17,40 per S&O-uur, of € 12.310,- extra zelfstandigenaftrek als u minimaal 500 uur per kalenderjaar besteedt aan S&O. Als u maar enigszins denkt dat u iets nieuws aan het ontwikkelen bent (producten, processen of programmatuur), zou de WBSO op u van toepassing kunnen zijn. Als u deze subsidie krijgt, kunt u mogelijk via de RDA *(Research en Development Aftrek) extra fiscaal voordeel krijgen, als u kosten maakt die gekoppeld zijn aan de WBSO-projecten. Van deze kosten kunt u dan mogelijk 40% in mindering brengen op de fiscaal te belasten winst (Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting). Eerst dus kijken of u recht heeft op WBSO-subsidie. Nadat u WBSO (en mogelijk RDA) subsidie heeft ontvangen én uw innovatieproject gaat winst opleveren, dan zou u in aanmerking kunnen komen voor de innovatiebox. Via de vennootschapsbelasting kunt u dan de winst die behaald wordt met de WBSO-projecten in aanmerking laten komen voor 5% winstbelasting, in plaats van het reguliere tarief van bijvoorbeeld 25%.

3. Veiligheid kleine bedrijven (VKB)

U kunt als ondernemer subsidie krijgen (VKB) voor het laten uitvoeren van een veiligheidsscan (100% van de projectkosten en maximaal 300 euro) en voor het nemen van veiligheidsmaatregelen (maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 700 euro). Alleen veiligheidsmaatregelen die worden genoemd in een veiligheidsscan komen voor subsidie in aanmerking. De veiligheidsscan moet worden uitgevoerd door een professionele veiligheidsadviseur die aan bepaalde eisen voldoet. U mag niet meer dan 5 filialen hebben, met maximaal 10 fte’s per filiaal.

 4. Milieu- en Energie Investeringsaftrek (MIA en EIA)

U kunt als ondernemer subsidie krijgen als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een deel van de investeringskosten is aftrekbaar van de fiscale winst. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen zijn te vinden op de Energie- of Milieulijst. Om in aanmerking te komen voor de EIA en MIA moet u de investeringen binnen 3 maanden melden via een aanvraag bij de Belastingdienst. U kunt denken aan investeringen op het gebied van bedrijfsgebouwen (bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie), bodemsanering; processen, recycling;  transportmiddelen, vervuilende stoffen, waterbesparing, minder grondstofgebruik, etc.

5. Innovatiefonds MKB+

U kunt subsidie krijgen in de vorm van een rentedragende lening voor ontwikkelingsprojecten met een groot technisch of klinisch risico. Het krediet is mogelijk voor ontwikkelingsprojecten gedefinieerd als experimenteel onderzoek gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten. U kunt maximaal € 5 miljoen krediet ontvangen als het maximum van 35% van de projectkosten. De rente ligt tussen 6,4% en 12,4% afhankelijk van de technische en financiële risico’s van het project. 

6. Internationaliseringsvouchers

Vanaf 1 april, tot het budget op is, kunt u een voucher aanvragen als u internationaal wil ondernemen. Een voucher is maximaal € 2.400,- waard. U kunt vervolgens de voucher indienen bij een Kamer van Koophandel, Syntens of een ondernemersorganisatie. Zij begeleiden u vervolgens bij het betreden van een buitenlandse markt. Er zijn 500 vouchers te vergeven.

(Bron: De Zaak)

Updated: 7 april 2012 — 10:10