Wanneer kunt u wettelijke rente berekenen?

kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als die klant een bedrijf is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager. Lees verder om te zien wanneer u de wettelijke rente kunt toepassen en wat het actuele percentage is.

Wettelijke rente berekenen

Klant is een bedrijf of overheidsinstantie Soms betaalt een klant niet op tijd. Is die klant een onderneming of een overheidsinstantie, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kunt u dan de wettelijke rente (ook wel handelsrente, of wettelijke rente bij handelstransacties genoemd) berekenen. Daarvoor hoeft u de klant geen formele herinnering of aanmaning te sturen.

Deze wettelijke rente wordt doorgaans elk halfjaar aangepast. Kijk hier voor een overzicht met het actuele percentage van de wettelijke rente »

Als u uw product of dienst heeft geleverd zonder leveringsvoorwaarden, dan is de betalingstermijn automatisch dertig dagen na ontvangst van de factuur. Als u echter ook geen factuur stuurt, dan mag u pas rente berekenen op de dertigste dag na de levering van de diensten of goederen.

Klant is een particulier of consument Als uw klant een particulier of consument is, dan brengt u de wettelijke rente niet-handelstransacties in rekening. Voor het actuele percentage: kijk hier »

De wettelijke betalingstermijn Als u geen betalingstermijn bent overeengekomen met uw klant, dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Deze verstrijkt:

  • Dertig dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;
  • Dertig dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;
  • Dertig dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.

De wettelijke rente

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt doorgaans elk half jaar aangepast. Hij heeft als basis de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 7%.

Een voorbeeld De rente gaat automatisch in na afloop van de betalingstermijn. In uw leveringsvoorwaarden kan dat bijvoorbeeld al na veertien dagen zijn. Heeft uw klant deze voorwaarden geaccepteerd, dan moet hij dus al vanaf devijftiende dag de rente op het openstaande bedrag vergoeden.

Voorbeeld Wanneer u een product op 1 maart levert en de factuur à € 1.000 wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de rente in op 15 maart. Wordt pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07%van € 1.000) = €9,40 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag u na een jaar de rente bij de hoofdsom optellen. Daarna berekent u de rente over het hogere bedrag.

(Bron: De Zaak)

Updated: 14 april 2012 — 11:19