Kan ik als erfgenaam een erfenis aanvaarden of weigeren?

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Erfenis zuiver aanvaarden

Als u meteen weet dat u de erfenis wilt aanvaarden, kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Ook door het opruimen van bezittingen van de overledene en het betalen van zijn openstaande rekening, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. U heeft recht op alle bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen. U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Weet u niet zeker of u de erfenis zuiver wilt aanvaarden, omdat voor u bijvoorbeeld niet duidelijk is wat de bezittingen en schulden van de overledene zijn, dan kunt u ook beneficiair aanvaarden. Dit heet ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als er schulden zijn, bent u als erfgenaam met uw eigen vermogen hiervoor niet aansprakelijk. Zijn er niet voldoende bezittingen om de schulden te betalen? Dan hoeft u het tekort niet zelf bij te betalen. Maar u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Minderjarigen moeten een erfenis altijd beneficiair aanvaarden.

Erfenis verwerpen

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

U heeft tot 3 maanden na het overlijden de tijd om uw keuze te maken. Binnen deze termijn kunnen eventuele schuldeisers zich niet verhalen op de erfenis. Let op dat u binnen deze termijn geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Dit gebeurt als u zich gedraagt alsof u de erfenis zonder beperking heeft aanvaard heeft. Bijvoorbeeld door de inboedel of de woning van de overledene te verkopen. De wet gaat er dan vanuit dat u heeft gekozen voor zuivere aanvaarding. U kunt dan niet meer kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.

Kiest u voor beneficiair aanvaarden of verwerpen, dan moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Twijfelt u over uw keuze, dan kunt u voor advies terecht bij een erfrechtdeskundige, zoals een notaris.

(Bron: Overheid)

Updated: 5 maart 2013 — 12:05