Kort uitstel van betaling openstaande belastingaanslag

Wat is er veranderd?

U krijgt van de Belastingdienst kort uitstel van betaling voor openstaande belastingaanslagen. U krijgt uitstel voor maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) belastingaanslag. Hierbij geldt dat:

  • uw totale openstaande schuld minder is dan € 20.000;
  • er geen belastingaanslagen open staan waarvoor u een dwangbevel hebt ontvangen;
  • er staat geen vergrijpboete (voor geen of te laat aangifte doen) open;
  • u niet voor dezelfde of andere belastingaanslagen uitstel van betaling hebt gekregen voor betalingsproblemen of uitstel voor een te verwachten uit te betalen bedrag;
  • uw verzoek niet gaat over een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die een dagtekening heeft in het jaar waarover deze is vastgesteld en die in meerdere termijnen betaald mag worden;
  • u geen onjuiste of onvolledige aangifte hebt gedaan (aangifteverzuim).

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 januari 2013.

(Bron: Antwoordvoorbedrijven)

Updated: 30 mei 2013 — 09:10