Maand: mei 2013

Kort uitstel van betaling openstaande belastingaanslag

Wat is er veranderd? U krijgt van de Belastingdienst kort uitstel van betaling voor openstaande belastingaanslagen. U krijgt uitstel voor maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) belastingaanslag. Hierbij geldt dat: uw totale openstaande schuld minder is dan € 20.000; er geen belastingaanslagen open staan waarvoor u een dwangbevel hebt ontvangen; er staat […]

Moet je personeel doorbetalen bij faillissement?

Kan ik mijn personeel gratis door laten werken? De Free Record Shop vraagt maandag haar faillissement aan en heeft aangekondigd voorlopig geen loon en vakantiegeld te betalen aan de medewerkers. Mag dat? Wat zijn je verplichtingen wat betreft het loon van je personeel als je failliet gaat? 755 medewerkers van de Free Record Shop kregen […]

Werf het juiste personeel in 4 stappen

De zoektocht naar een werknemer kan veel tijd in beslag nemen. Tegenwoordig komt u via diverse kanalen in contact met potentiële kandidaten (denk aan uw netwerk, social media en het uitzetten van een vacature), maar het blijft afwachten of de sollicitanten goed bij uw bedrijf zullen passen. Welke punten moet u vermelden in uw oproep […]

Vijf redenen om te kiezen voor 55-plussers in je bedrijf

Wat is het voordeel van ouder personeel? Oudere werknemers zijn vaker enthousiast over hun baan dan jongere werknemers, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. Het enthousiasme van 55-plussers is één reden om te kiezen voor oudere werknemers in je bedrijf, maar er zijn meer argumenten om te gaan voor 55-plussers in je personeelsbestand. 1. […]

Belastinginspecteur mag informatie opvragen bij zorgverzekeraar

Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de inspecteur informatie over een belastingplichtige mag opvragen bij haar zorgverzekeraar. Hij hoeft de belastingplichtige daarvan niet op de hoogte te stellen. De belastingplichtige claimt in haar IB-aangifte 2006 aftrekbare ziektekosten. Ze voert onder andere € 2.538 aan nominale Zvw-premie op. De inspecteur is van mening dat zij slechts éénmaal […]

Btw op tabak terugvragen per 1 juli

De btw in de voorraad tabaksproducten mag per 1 juli 2013 worden teruggevraagd. Het terug te vragen btw-bedrag neemt u op bij de voorbelasting in de aangifte van het tijdvak waar 30 juni 2013 in valt. Om dubbele btw-heffing voor tabaksproducten te voorkomen geldt vanaf 1 juli een overgangsregeling. Fabrikanten, groothandel en detaillisten kunnen de […]

Verklaringen adviseurs onvoldoende voor disculpatieregeling (belastingschulden bij verkoop van een B.V.)

Een dga die de aandelen in zijn bv wil verkopen kan de betaling van de latente vennootschapsbelasting zeker stellen door een bedrag te storten op de kwaliteitsrekening van de notaris van de koper. Als het gestorte bedrag de vennootschapsbelasting niet volledig dekt, kan de fiscus de dga alsnog voor het meerdere aansprakelijk stellen. Als een […]

Anonieme verklaringen als basis voor redelijke schatting

De fiscus kan voor het vaststellen van correcties in de aangifte van de ondernemer ook gebruik maken van grotendeels geanonimiseerde verklaringen van klanten. Het is aan de ondernemer om tegenbewijs te leveren. Als aan de administratie van een ondernemer zodanige gebreken kleven dat deze niet als basis kan dienen voor de winstberekening, kan de fiscus […]

Hoofdpunten Sociaal Akkoord donderdag 11 april 2013

De Sociale partners hebben donderdag 11 april 2013 een Sociaal Akkoord bereikt, dat door het kabinet wordt omarmd. Het Sociaal Akkoord wijkt wezenlijk af van de Arbeidsmarktparagraaf van het Regeerakkoord Bruggen Slaan. Het op basis van deze paragraaf geschreven concept-wetsvoorstel kan dus de prullenbak in. Doelstelling van het akkoord: De doelstellingen van het akkoord zijn […]

Pensioenpremies niet betalen? Pas op bestuurders

Op grond van de Wet Verplichte Deelneming aan het Bedrijfstak Pensioenfonds 2000 (‘wet Bpf’) kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover het Pensioenfonds. Wanneer is hier sprake van? En geldt dit ook voor stromannen? Allereerst is er sprake van aansprakelijkheid als aannemelijk is dat het niet betalen van de pensioenpremie het gevolg is van aan de […]