12 redenen om een testament op te stellen

Nederlanders laten het updaten van hun testament achterwege of hebben niets geregeld. Daardoor kan de fiscus er met het geld vandoor gaan. Miljoenen testamenten zijn lang geleden opgesteld, terwijl regels intussen behoorlijk zijn veranderd.

 

Ruim 3,5 miljoen akten in het Centraal Testament Register zijn ouder dan tien jaar, terwijl het erfrecht op 1 januari 2003 flink is gewijzigd. Intussen kan er een vervelende schoonzoon zijn opgedoken of kunnen relaties veranderen.

Gemiddeld vinden er per jaar 125.000 tot 150.000 registraties van testamenten plaats. “Mensen zouden regelmatig moeten controleren of hun testament nog up-to-date is. Soms wijzigt namelijk de wetgeving en soms veranderen ook de wensen met betrekking tot de erfenis”, stelt woordvoerster Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Zo is op 1 januari 2010 de Successiewet sterk gewijzigd. Nora van Oostrom geeft twaalf belangrijke redenen om een testament te maken of een bestaande akte tegen het licht te houden.
1. Andere erfgenamen benoemen

Zeer belangrijk bij samenwonende partners, (on)gehuwde personen zonder kinderen en bij stiefkinderen. Bij samenwoners erft de partner bijvoorbeeld niet automatisch, maar ouders, broers en zussen van de overledene. Willen samenwoners elkaar tot erfgenaam benoemen, dan moet dit bij testament. Ook erven de kinderen van uw partner niet automatisch van u.
2. Opnemen van de uitsluitingsclausule

Hierdoor wordt en blijft alles wat de erfgenamen verkrijgen hun privébezit, ook bij een eventuele scheiding. Veel mensen vinden het een verschrikkelijk idee dat de helft van wat ze aan hun kinderen nalaten, bij een echtscheiding door de (ex-)schoonzoon of (ex-)schoondochter kan worden meegenomen.
3. Erfbelasting besparen

“Zo kan via bijzondere bepalingen worden geregeld dat bij het overlijden van de eerste ouder al veel van het vermogen op papier bij de kinderen terecht komt, zodat zij niet twee keer erfbelasting over hetzelfde vermogen betalen”, aldus Nora van Oostrom.
4. Een voogd benoemen

Hebt u minderjarige kinderen, dan kan het geen kwaad om in uw testament al een voogd te benoemen. Dan ontstaat er na uw overlijden geen onduidelijkheid over wie de zorg van uw kinderen overneemt.
5. Een executeur benoemen

Om de afwikkeling van de nalatenschap te vereenvoudigen is een executeur benoemen verstandig. Bij uw overlijden regelt hij de financiële afwikkeling en de verdeling van de bezittingen.

6. Een bewind over het na te laten vermogen instellen

Van Oostrom: “Ouders willen vaak voorkomen dat hun kinderen bij overlijden de erfenis al krijgen als ze nog jong zijn. Vaak zijn kinderen immers pas vanaf een bepaalde leeftijd in staat op een goede manier met geld om te gaan. Met een bewind zorg je dat er altijd iemand meekijkt totdat het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld 23.”
7. Positie van de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner versterken ten opzichte van de kinderen.
8. Voorkomen dat de erfdelen van de kinderen moeten worden ‘opgegeten’

Als erfdelen van kinderen eerst bij de langstlevende partner terecht komen, kan het zijn dat die dit geld moet ‘opeten’ voordat hij een uitkering of of een andere voorziening kan krijgen waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd. Dit is vooral actueel geworden nu de vermogenstoets voor verblijf in een AWBZ-instelling geldt. Een oudere die 2,5 ton op de bank heeft staan, zit hiermee al aan de maximale eigen bijdrage van 2100 euro per maand.
9. Bij een tweede huwelijk vermogen voor de kinderen veiligstellen
10. Een legaat opnemen

Een legaat is een bestemming voor een bepaalde som geld. Je stelt die op voor bijvoorbeeld de kleinkinderen of goed doelen. Een legaat opstellen is ook verstandig als dingen zoals sieraden naar bepaalde personen toe moeten.
11. Nederlands recht kiezen

Dit kan met name van belang zijn als iemand een partner van buiten Nederland heeft of dat een stel verschillende nationaliteiten heeft.
12. Bedrijfsopvolging regelen

Van Oostrom: “Dikwijls is het de bedoeling dat de onderneming aan een van de kinderen toekomt, of juist aan iemand anders.”

 

Wat gebeurt er als u niets geregeld hebt?

Bij overlijden zonder testament geldt het wettelijk erfrecht. Het vermogen van de overledene gaat dan in eerste instantie naar wederhelft (of geregistreerd partner) en kinderen. Echtgenoot en kinderen erven ieder een gelijk deel. De kinderen krijgen hun aandeel echter pas als ook de andere echtgenoot is overleden. Denk eraan dat stiefkinderen alleen erven als dit bij testament is bepaald.

(Bron: Telegraaf)

Updated: 26 augustus 2013 — 07:41