Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), belastingen, schenken en erven

Vermogensoverdracht door verkoop woning

Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om de eigen woning over te dragen aan een van uw kinderen. Hoe laat u dit zo gunstig mogelijk verlopen?  Tot 2010 werd de woning vaak op naam van de kinderen gezet en hielden de ouders een levenslang recht van vruchtgebruik. Sinds 2010 is deze opzet fiscaal niet meer aantrekkelijk. […]

Belangrijke aanpassingen en aanvullingen bij wettelijke verdeling

Als iemand zonder testament komt te overlijden is het wettelijk erfrecht van toepassing. Wanneer die persoon gehuwd is en kinderen heeft, geldt de wettelijke verdeling. Dit is een prima uitgangspunt, maar het aanpassen van bepaalde onderdelen van de wettelijke verdeling in een testament kan (gelet op de persoonlijke situatie) toch wenselijk en fiscaal voordelig zijn. […]

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind

Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk? Eigen vermogen schiet tekort Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig. Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, […]

Vastgoed van uw familiebedrijf: hoe zit het precies?

Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf, en vaak ook om vastgoed dat ‘ter belegging’ wordt aangehouden. Familiebedrijven kunnen bij overlijden van de dga te maken krijgen meteen hoge belastingdruk. Als het vastgoed binnen de bv aangemerkt wordt als beleggingsvermogen dan kan deze belastingdruk oplopen tot maar […]

Door fout van inspecteur kan de Fiscus fluiten naar erfbelasting over buitenlandse erfenis

Wie droomt er niet van? Een forse erfenis ontvangen van een onbekend familielid? Ik moet eerlijk toegeven: wanneer ik zo’n bericht via de e-mail had ontvangen zou ik eerder denken aan een valse e-mail, dan aan een echte erfenis. De erfgenaam in deze zaak ontving het bericht waarschijnlijk per post. De mevrouw in kwestie ontving […]

Belastingvrij uw bv overdragen en preferente aandelen, oppassen geblazen!

Een bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Een van de mogelijkheden is een structuur met preferente aandelen. Hierbij worden de bestaande aandelen van de overdrager omgezet in (cumulatief) preferente aandelen in combinatie met de uitgifte van gewone aandelen aan de opvolger. Met name in het verleden zijn veel bedrijfsopvolgingen op deze manier vormgegeven. Waarom […]

Strijd bij boedelverdeling door anti-schoonzoonclausule

Een huwelijk in gemeenschap van goederen eindigt in een echtscheiding. Tijdens het huwelijk ontving de vrouw een erfenis van haar ouders. De ouders van de vrouw hebben in hun testament een uitsluitingsclausule opgenomen. Nu het huwelijk op de klippen is gelopen, vordert de vrouw het volledige bedrag uit die erfenis op haar ex-partner.   Anti-schoonzoonclausule […]

Toetsing hoedanigheid executeur bij indiening aangifte erfbelasting (is er voldaan aan alle plichten)

De werkzaamheden van een executeur zijn niet zomaar beëindigd als mondeling decharge is verleend. Hij blijft aansprakelijk voor het verschuldigde successierecht. In deze casus had een man zijn stichting als enige erfgenaam benoemd. Zijn belastingadviseur, benoemd als de executeur, nam bij zijn overlijden in 2002 het beheer van de nalatenschap op zich. Na successieaangifte in november 2013 ontstond […]

Enkele basale aandachtspunten bij de aangifte erfbelasting

Na het ontvangen van een erfenis dient er een aangifte erfbelasting gedaan te worden. Onderstaand enkele basale aandachtspunten bij een aangifte erfbelasting: Is er een eerder overlijden van een partner geweest, waardoor er nog schulden zijn aan erfgenamen van de eerst overledene? Is er een kopie voorhanden van de aangifte erfbelasting van een eerder overleden […]

Pas op met kwijtschelding koopsom tegelijk met levering onroerende zaak

Als een deel van de koopsom voor een onroerende zaak wordt kwijtgescholden op hetzelfde moment als de levering, dan is voor de Successiewet sprake van een schenking van een deel van de onroerende zaak. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een hogere aanslag schenkbelasting. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een zaak voor Rechtbank Noord-Holland […]