Maand: mei 2016

Kosten nieuwe parketvloer in rijksmonument niet aftrekbaar

X kocht een appartement in een rijksmonument. De oude, beschadigde parketvloer verving zij door een nieuwe parketvloer met daaronder isolatie. In haar aangifte IB 2011 vermeldde zij, vóór toepassing van de aftrekdrempel, € 73.182 aan kosten voor rijksmonumentenpanden. Daarvan had € 10.000 betrekking op de aanleg van de parketvloer (exclusief isolatie). De inspecteur weigerde de […]

Dit moet je weten over voorbelasting (btw)

Als startende ondernemer investeer je nogal eens in de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Deze investeringen zijn wat omzetbelasting betreft voor ondernemers (meestal) aftrekbaar via de zogeheten voorbelasting. In dit artikel geven we antwoord op veel gestelde vragen over het terugvragen van btw: dit moet je weten over voorbelasting. #1 Voorbelasting, wat houdt dat in? Voorbelasting moet […]

Strijd bij boedelverdeling door anti-schoonzoonclausule

Een huwelijk in gemeenschap van goederen eindigt in een echtscheiding. Tijdens het huwelijk ontving de vrouw een erfenis van haar ouders. De ouders van de vrouw hebben in hun testament een uitsluitingsclausule opgenomen. Nu het huwelijk op de klippen is gelopen, vordert de vrouw het volledige bedrag uit die erfenis op haar ex-partner.   Anti-schoonzoonclausule […]

Meerderheid autoverzekeraars negeert nieuwe regels schadevrije jaren

Autoverzekeraars negeren massaal de nieuwe regels die gelden voor schadevrije jaren. Dit blijkt uit onderzoek van MoneyView. Bij 55% van de verzekeraars is zelfs niets terug te vinden in de polisvoorwaarde over de nieuwe regeling. Met de invoering van de vernieuwde Bedrijfsregeling nr. 11 per 1 januari van dit jaar beoogt het Verbond van Verzekeraars een branchebrede […]

In drie situaties wel aanslag loonheffing in implementatiefase wet DBA

De Belastingdienst zal er tot 1 mei 2017 alleen op wijzen dat sprake is van een dienstbetrekking en daarvoor geen aanslagen loonheffingen opleggen, tenzij er wordt voldaan aan de drie situaties genoemd in het transitieplan DBA. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes in zijn antwoorden op Kamervragen over het bericht “Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving”. […]

Wat zijn je rechten bij een belastingcontrole?

Regelmatig sta ik cliënten bij die te maken krijgen met een controle door de Belastingdienst. Ook als je alles keurig volgens de regels doet, kan je dat overkomen. Wat zijn dan eigenlijk je rechten? Wie belastingaangifte heeft gedaan, ontvangt enige tijd later een aanslag. In 99 van de 100 gevallen hoor je verder niets. Toch […]

Standpunten fiscus aan- en verkoopkosten deelnemingen onder de loep

Een WOB-verzoek zorgde ervoor dat de standpunten van de Belastingdienst inzake de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen nu op tafel liggen. Mr. Almer de Beer licht toe wat hem hierin opvalt. Sinds 1 februari 2005 kunnen aankoopkosten van deelnemingen niet meer in aftrek komen, maar moeten deze geactiveerd worden. Ook verkoopkosten waren […]

Huurvordering van Heineken geeft rechtstreekse aanspraak op boedel

De Hoge Raad oordeelt dat de vordering van de ontvanger een faillissementsvordering is, en dat de (huur)vordering van Heineken een boedelvordering is. De huurvordering geeft een rechtstreekse aanspraak op de boedel en concurreert niet met de faillissementsvordering. Heineken verhuurt een pand aan Lithium bv. Begin 2008 verpandt Lithium bv onder andere de bedrijfsinventaris aan Heineken. […]

Vergeet btw niet bij eigen bijdrage

Vraagt u een eigen bijdrage aan uw werknemers voor bijvoorbeeld het gebruik van telefoon, openbaar vervoer of sportfaciliteiten? Dan moet u hier btw uit berekenen en afdragen. De eigen bijdrage wordt gezien als een vergoeding inclusief btw. Het is afhankelijk van de aard van de prestatie welk tarief van toepassing is. Zo dient uit de […]

Bestuurder BV aansprakelijk voor boedeltekort vanwege slechte administratie

Curator krijgt makkelijk zijn zin als er niet of nauwelijks wordt gereageerd op hetgeen de curator stelt. Aangevoerde externe omstandigheden door bestuurder worden een op een verworpen. Op 2 maart jl. is er weer een uitspraak gewezen. Dit keer door Rechtbank Overijssel. Wat was er aan de hand? De curator in het faillissement van Powertech vordert […]