Bestuurder BV aansprakelijk voor boedeltekort vanwege slechte administratie

Curator krijgt makkelijk zijn zin als er niet of nauwelijks wordt gereageerd op hetgeen de curator stelt.


Aangevoerde externe omstandigheden door bestuurder worden een op een verworpen.

Op 2 maart jl. is er weer een uitspraak gewezen. Dit keer door Rechtbank Overijssel.


Wat was er aan de hand?

De curator in het faillissement van Powertech vordert een verklaring voor recht dat X als (middellijk) bestuurder van Powertech zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Powertech als bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW. De rechtbank wijst de vordering toe en veroordeelt X tot betaling van het boedeltekort en terugbetaling van enkele onrechtmatige onttrekkingen, die X baseerde op een borgstellingsvergoeding en privé-investeringen.


De curator heeft gedetailleerd aangevoerd dat de administratie van Powertech op verschillende onderdelen niet op orde is en dus niet klopt
. De curator heeft daarvan veel voorbeelden gegeven. X is op al deze voorbeelden niet ingegaan. X heeft de door de curator genoemde omissies niet betwist. X heeft derhalve zijn taak van middellijk bestuurder van Powertech onbehoorlijk vervuld. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement van Powertech.


Andere oorzaak faillissement?

X heeft in dat kader aangevoerd dat het faillissement veroorzaakt is door de vliegramp in de Oekraïne, door het opzeggen van het krediet door de Rabobank, vanwege het niet doorgaan van een aantal potentiële projecten door onrust in Oost-Europa en vanwege een eenzijdige actie van één crediteur hangende de herstructurering.

De vliegtuigramp in de Oekraïne vond plaats op 17 juli 2014. Het staat vast dat ruim vóór deze datum de activiteiten van Powertech waren gestaakt, het personeel van Powertech was ontslagen en de inventaris van Powertech was weggegeven. Daarbij komt dat het faillissementsverzoek is ingediend door Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf en Stichting Sociaal Fonds Metaal en Techniek op basis van een vonnis van 17 december 2013, voor vorderingen die dateren uit het derde kwartaal 2012. De vliegtuigramp in de Oekraïne heeft op deze gang van zaken geen enkele invloed kunnen hebben.

De rechtbank zal derhalve voor recht verklaren dat X als (middellijk) bestuurder van Powertech zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Powertech als bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW.

De bestuurder ‘hangt’ voor ruim € 200.000. Nu denkt men vaak “dit overkomt mij niet”.


Hoe de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:248 BW uit de weg te gaan?

  • zorg in ieder geval dat de administratie in orde is, en
  • dat de jaarrekening(en) tijdig worden gedeponeerd.

Anders staat de bestuurder al 2-0 achter… en lijkt het negen van de tien keer een gelopen race te zijn voor de curator.

(Bron: Pellicaan)

Updated: 26 april 2016 — 16:57