Enkele basale aandachtspunten bij de aangifte erfbelasting

Na het ontvangen van een erfenis dient er een aangifte erfbelasting gedaan te worden. Onderstaand enkele basale aandachtspunten bij een aangifte erfbelasting:

  • Is er een eerder overlijden van een partner geweest, waardoor er nog schulden zijn aan erfgenamen van de eerst overledene?
  • Is er een kopie voorhanden van de aangifte erfbelasting van een eerder overleden partner?
  • Overtuig u ervan dat u het meest aktuele testament hebt, welk niet herroepen is. O.a. een verklaring van erfrecht geeft u hier uitsluitsel over.
  • Waardering van de eigen woning op het moment van overlijden. Is de WOZ waarde akkoord of moet er alsnog bezwaar gemaakt worden?
  • Heeft u de volledige namen, BSN-nummers, geboortedata en adressen van de erfgenamen?
  • Zijn alle belastingaangiften van voorgaande jaren en lopend jaar afgewikkeld?
  • Zijn er belastingschulden c.q. belastingvorderingen op het moment van overlijden?
  • Wie is er gemachtigd om de aangifte erfbelasting te ondertekenen?
  • Zijn er schenkingen geweest in de periode van zes maanden voorafgaand aan het overlijden?
  • Moet er uitstel gevraagd worden voor het betalen van de erfbelasting?
Updated: 8 november 2013 — 08:35