Kostprijsberekeningen zijn voor ondernemers dus pure noodzaak.

De kostprijs gaat over alle beslissingen die met geld te maken hebben. Met de kostenstructuur heeft de ondernemer een instrument in handen om de jaarcijfers te verbeteren en beleid te maken.

Een kostprijsberekening kan dus als hulpmiddel worden gebruikt om:

 • De verkoopprijs te beoordelen.
 • Het product assortiment te kiezen.
 • Een investeringsbeleid op te stellen.
 • Een keuze te maken van de te gebruiken productiemiddelen.
 • De markt en het marketing beleid te bepalen.

Daarnaast kunt u als ondernemer:

 • het orderresultaat beoordelen (voor- en nacalculatie).
 • de efficiency in het bedrijf bepalen en kijken naar verbetermogelijkheden.
 • inzicht krijgen in wat wel en wat niet kan worden uitbesteed.
 • globaal het bedrijfsresultaat berekenen.

Maar er zijn ook valkuilen bij het berekenen van de kostprijs:

 • Veel bedrijven berekenen hun kostprijs op basis van fiscale cijfers. Dit zijn de verkeerde kosten die een vertekend beeld geven van de winsten en verliezen. Als voorbeeld: bij machines en huisvesting moet worden uitgegaan van de vervangingswaarde.
 • ondernemers passen zich vaak aan een branchegemiddelde aan, terwijl ze niet weten of ze met dat tarief wel uitkomen. Toevallig kan dat goed gaan, bijvoorbeeld in een nichemarkt. Maar inzicht geeft het niet.
 • Vaak wordt vergeten ook naar de markt te kijken. Zeker bij een nieuw product is niet alleen de kostprijs van het product van belang. Ook moet gekeken worden wat de markt bereid is voor het product te betalen.

Eenvoudig of complex:

Een kostenraming is het beste als volgt in te delen:

 • Inkoop van materialen en grondstoffen
 • Lonen; manuren.
 • Huisvesting; kantoren, werkplaats, magazijnen, gas, water, licht, etc.
 • Productie; machine-uren.
 • Afschrijvingen.
 • Aflossingen en rente.

Bereken de kosten globaal. Begroot de activiteiten van de werknemers per halve dag, niet per vijf minuten. Heel nauwkeurig registreren leidt niet altijd tot een beter beeld. Welk systeem een ondernemer kiest, is uiteraard afhankelijk van de aard van het bedrijf.

Hoe complexer, hoe beter het kostprijssysteem moet kunnen differentiëren. Een lasser die als zzp’er werkt, heeft genoeg aan een eenvoudige methode. Maar een metaalverwerkingsbedrijf met veel verschillende soorten machines en werkzaamheden kiest voor een complexer systeem.

Ondersteuning bij het maken van een kostprijsberekening:

Als u ondersteuning zoekt bij het bepalen van de kostprijs van uw producten/diensten, dan zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Vraagt hulp van uw accountantskantoor of administratiekantoor.
 • U kunt stagiairs/afstudeerders inzetten van een hogeschool van de afdeling Financieel Management.
 • U kunt er voor kiezen zelf een opleiding te volgen.

(Bron: Syntens)

Updated: 26 augustus 2013 — 07:57