Stappenplan bedrijf stoppen

Waar krijgt u mee te maken als u stopt met uw bedrijf? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Dit stappenplan is niet bedoeld voor ondernemers die hun rechtsvorm wijzigen, ondernemers die hun bedrijf verkopen of overdragen, of ondernemers die failliet gaan.

Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

Let op: Denkt u ook aan het opzeggen van vergunningen, telefoonnummers en abonnementen, en het beëindigen van lopende contracten, bijvoorbeeld voor kantoorruimte.

Stappenplan

1. Ga na of u aanspraak maakt op een uitkering

Als u uw bedrijf wilt beëindigen, kunt u als (oudere) zelfstandig ondernemer mogelijk financiële ondersteuning van uw gemeente krijgen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Een van de voorwaarden is dat u nog ingeschreven staat in het Handelsregister.

2. Regel uw uitschrijving uit het Handelsregister

U moet zich uitschrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het uitschrijfformulier opsturen of persoonlijk langsbrengen.

3. Controleer uw afmelding bij de Belastingdienst en reken fiscaal af

De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart af te melden. Uw btw-nummer wordt stopgezet. U maakt de balans op en rekent fiscaal af met de Belastingdienst.

4. Ga na of u in aanmerking komt voor stakingsaftrek

Als u stopt met uw onderneming, komt u mogelijk in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst.

5. Zeg het lidmaatschap van een product- of bedrijfschap op

Stuur een kopie van uw uitschrijving uit het Handelsregister naar het product- of bedrijfschap waarvan u lid bent.

6. Bewaar uw administratie

Na beëindiging van uw bedrijf moet u uw administratie nog minimaal 7 jaar bewaren. U mag uw papieren administratie digitaal opslaan.

7. Ontsla uw personeel

Als u personeel in dienst hebt, moet u de arbeidsovereenkomsten beëindigen. Hiervoor hebt u een ontslagvergunning nodig van UWV. Bij de Belastingdienst moet u het ontslag van uw werknemers melden.

8. Zeg uw bedrijfsverzekeringen op

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u ook uw bedrijfsverzekeringen opzeggen.

9. Zeg de domeinnaam van uw website op

Updated: 4 januari 2014 — 08:35