Maand: januari 2014

Terechte afwijking van aangifte omdat niet is voldaan aan administratie- en bewaarplicht

Volgens Hof Den Haag is de inspecteur terecht van de aangifte van X afgeweken omdat niet is voldaan aan de administratieplicht en de bewaarplicht. X drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. X heeft voor de jaren 2005 t/m 2009 niet voldaan aan de administratieplicht en de bewaarplicht zoals opgenomen in de AWR. […]

Leeftijdsonderscheid bij werving toegestaan

U mag de komende twee jaar vacatureteksten opstellen waarin u specifiek vraagt naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. Dit is een uitzondering op de regel dat u bij werving en selectie geen onderscheid mag maken naar leeftijd. De uitzondering is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Onderscheid maken op grond van leeftijd is alleen […]

Traag betalende overheid? Meldt het

De Nationale ombudsman stelt een onderzoek in naar ‘de traag betalende overheid’. Onderdeel van het onderzoek is een meldpunt waar gedupeerde (kleine) ondernemers melden waar ze in de praktijk tegenaan lopen. In de huidige economische situatie is het van belang dat het betaalgedrag verbeterd wordt.  

Wanneer is een fout ‘kenbaar’? De Hoge Raad oordeelt

Als een aanslag te laag is vastgesteld door een fout die bij de belastingplichtige ‘redelijkerwijs kenbaar’ is, mag de fiscus navorderen zonder nieuw feit. De Hoge Raad geeft aan dat alleen fouten die in één oogopslag te zien zijn, tot de kenbare fouten behoren. De Hoge Raad sluit zich voor de uitleg van het begrip […]

Mijn auto van de zaak met buitenlands kenteken en de belasting

Wie in Nederland met een auto de weg op gaat, is motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Dat geldt ook voor auto’s met een buitenlands kenteken. Wie in Nederland woont, moet bovendien BPM betalen. Alleen voor kortdurend gebruik of een auto van de (buitenlandse) zaak kunt u vrijstelling krijgen. Stel, u gaat met uw auto van de zaak naar […]

Onredelijke eis werkgever bij re-integratie elders

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer rust op de werkgever de verplichting om de werknemer te laten re-integreren in het arbeidsproces. Wanneer er binnen het eigen bedrijf van de werkgever geen mogelijkheden voor re-integratie van de werknemer zijn, moet gezocht worden naar mogelijkheden voor re-integratie elders. Een werkgever stelde bij re-integratie in het tweede spoor als […]

Mobiliteitsbonussen, plaatsingsbonussen, scholingsvouchers en nog veel meer: doe er uw voordeel mee!

Oudere werkzoekenden willen een hoog salaris en zijn minder productief dan de jongere generatie. Dit soort vooroordelen hebben werkgevers al snel, waardoor het voor uitzendbureaus makkelijker is om werknemers onder de 50 jaar te plaatsen. Om de werkloosheid onder deze groep werkzoekenden te verminderen wordt van alles uit de kast gehaald. Mobiliteitsbonussen Indien een werkgever […]

Voor BV betaalde aflossing van lening was bij DGA aftrekbaar resultaatsinkomen

Een bank verstrekte in december 2004 aan BV Y, waarvan X enig aandeelhouder (DGA) was, een lening van € 200.000. X was daarbij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen uit hoofde van de geldlening. De bank bedong als zekerheid een hypotheek van € 200.000 op het woonhuis van X. BV Y stelde zelf geen zekerheden. […]

Aftrek voorbelasting voor gemengd gebruikt bedrijfspand op basis van omzetten

De Hoge Raad oordeelt dat wil er plaats zijn voor het bezigen van de maatstaf van het werkelijke gebruik, het werkelijke gebruik van het goed als geheel in aanmerking moet worden genomen. De hoogte van de toegestane aftrek moet dus worden bepaald met behulp van de pro rata-methode. Belanghebbende, de fiscale eenheid X Holding bv […]

De nieuwe Ziektewet: om ziek van te worden.

Inleiding Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BEZAVA) ingevoerd. De invoering van deze wetswijziging heeft grote financiële gevolgen voor werkgevers indien een werknemer ziek uit dienst gaat. Per 1 januari 2014 is de gedifferentieerde premie ingegaan, de hoogte van die premie is echter reeds bepaald op basis van de […]