Interne criminaliteit in uw winkel

Eigen medewerkers die geld lenen uit de kassa, korting geven aan vrienden,  geld of producten stelen? Als ondernemer kunt u te maken krijgen met interne  criminaliteit. Bekijk het stappenplan  interne criminaliteit van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en  Veiligheid (CCV) om dit te voorkomen.

Mag u cameratoezicht houden?

Om diefstal te voorkomen mag u onder bepaalde voorwaarden cameratoezicht houden op de  werkplek.

Mag u jassen en tassen controleren?

Na bijvoorbeeld een reeks van diefstallen mag u de inhoud van jassen en  tassen van uw medewerkers controleren.  Dit heet visitatie. Visitatie is niet hetzelfde als fouilleren. Dat mag alleen  de politie doen.

U moet een visitatieregeling hebben. Hierin zet u wie mag visiteren, wanneer  en hoe visitatie plaatsvindt en waarom. Dit bespreekt u met uw ondernemingsraad. U kunt een  veiligheidsdienst de visitatie laten uitvoeren. Uw medewerker heeft het recht te  weigeren.

Hebt u recht op schadevergoeding?

U kunt uw werknemer een boete opleggen of een schadevergoeding  eisen bij de rechter. U moet in het arbeidscontract opnemen dat u  dit bij interne criminaliteit mag toepassen.

Mag u iemand direct ontslaan?

Hebt u voldoende bewijs? Dan mag u iemand direct ontslaan. Bij een terecht  gegeven ontslag op staande voet hebt u geen ontslagvergunning nodig van UWV.

Waarschuwingsregister detailhandel

Veel bedrijven in de detailhandel hebben te maken met diefstal door  personeel. Daarom kunnen winkeliers in het waarschuwingsregister nagaan of een sollicitant in het verleden bijvoorbeeld gestolen heeft.

(Bron: antwoord voor bedrijven)

Updated: 11 februari 2014 — 08:35