Duitse GmbH, een goed idee?

Ondernemen in Duitsland staat bij veel Nederlandse ondernemers hoog op de
verlanglijst. Denkt u erover uw activiteiten uit te breiden naar Duitsland? Dan
is het goed om te weten dat u met een Duitse vestiging deuren kunt openen.
Duitse afnemers doen immers het liefst zaken met een Duits bedrijf.

Onderzoek van de overkoepelende Kamer van Koophandel in Duitsland toont aan dat
ongeveer 30% van de Duitse bedrijven uit vrees voor rechtsonzekerheid geen zaken
doet met het buitenland. Daarom kan het oprichten van een GmbH om verschillende
redenen een goede keuze zijn. Zorg daarbij wel voor een goede juridische en
fiscale voorbereiding.

Een GmbH geeft vertrouwen

Met een GmbH wordt het zakendoen in Duitsland eenvoudiger. Duitse zakenpartners
zijn vaak terughoudend om zaken te doen met een Nederlandse B.V. Bij een GmbH
weten ze precies welke rechten en plichten aan deze vennootschap verbonden zijn.
Het bedrijf is in het Duitse handelsregister ingeschreven en heeft een Duits
belastingnummer; dit zorgt voor vertrouwen. Vanuit een GmbH kunt u vaak
goedkoper inkopen bij Duitse leveranciers. Ook wordt het aannemen van Duits
personeel eenvoudiger: hierop is Duits recht van toepassing en dat kan een stuk
gunstiger zijn dan het Nederlands recht. Vergoedingen bij het einde van een
dienstverband zijn in Duitsland bijvoorbeeld lager dan in Nederland en het
ontslaan van medewerkers is eenvoudiger.

Een GmbH is vergelijkbaar met de Nederlandse B.V. Het is de meest voorkomende
rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid in Duitsland. Voor de oprichting van een
GmbH moet u eerst toetsen of u uw geplande activiteiten in Duitsland zonder meer
mag uitoefenen. Voor sommige bedrijfsactiviteiten is namelijk een vergunning
vereist. Daarnaast moeten de oprichters of de bestuurder over bepaalde
kwalificaties beschikken. Voor de oprichting van de GmbH is een Duits
binnenlands correspondentieadres vereist. Alleen een postbus is onvoldoende. De
statutaire zetel van de GmbH mag in een andere plaats liggen dan het
binnenlandse correspondentieadres. Het kapitaal van de GmbH moet bij oprichting
tenminste 25.000 euro bedragen.

In de oprichtingsakte van de GmbH wordt meestal ook de eerste bestuurder
(‘Geschäftsführer’) van de GmbH benoemd. De oprichter van een GmbH kan zowel een
natuurlijke als een rechtspersoon zijn, maar anders dan in Nederland moet de
leiding van een GmbH in handen van een natuurlijk persoon zijn en is het dus
niet mogelijk de directievoering van de GmbH aan een B.V. over te laten. De GmbH
geldt pas als opgericht, zodra de vennootschap in het Duitse handelsregister is
ingeschreven. Deze inschrijvingsprocedure bij het Amtsgericht (kantongerecht)
neemt gemiddeld twee tot drie weken in beslag. Instanties als de Duitse
belastingdienst en de bevoegde Kamer van Koophandel (IHK) ontvangen vervolgens
automatisch bericht dat de GmbH is opgericht.

GmbH is de ondernemer

Voor de verplichtingen van de vennootschap is de GmbH met haar hele vermogen –
dus niet alleen met het stamkapitaal – aansprakelijk. De vennoten zelf
daarentegen zijn in principe niet aansprakelijk. Hun aansprakelijkheid beperkt
zich tot het ingebrachte aandelenkapitaal. De GmbH wordt vertegenwoordigd door
de directeur wiens taken bij wet zijn geregeld en meer gedetailleerd in een
vennootschapscontract moeten worden geregeld. Een directeur kan in bepaalde
gevallen ook persoonlijk aansprakelijk zijn.

De belasting die een GmbH betaald, bestaat in Duitsland uit een federaal deel
(Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag) en lokaal deel (Gewerbesteuer; elke
gemeente heeft zijn eigen heffingspercentage) zodat de belasting in totaal sinds
2008 effectief circa 32% bedraagt. (bron: Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung). Ter vergelijking: in Nederland tot 200.000 euro winst 20%
en boven 200.000 euro winst 25%.

Contracten en algemene voorwaarden in Duitsland

Nadat de GmbH is opgericht zullen schriftelijke contracten volgens Duits recht
met klanten en leveranciers moeten worden gesloten. Let wel: vertaling van uw
Nederlandse contracten en Algemene Voorwaarden is dus niet voldoende en ook is
het aan te raden uw Nederlandse website niet alleen te laten vertalen maar in
z’n geheel op Duitse wijze op te zetten.

Om succesvol te ondernemen in Duitsland is meer nodig dan het oprichten van een
GmbH. Neem de verschillen op het gebied van taal, cultuur en regelgeving in
acht. De Duitser eist kwaliteit, de prijs is ondergeschikt. Onze losse manier
van zakendoen past niet bij Duitsers, bereid je goed voor en kom je afspraken
altijd op tijd na. Om u als ondernemer te begeleiden bij het zakendoen in en met
onze oosterburen is een multidisciplinair adviesteam geformeerd: de Flynth
Duitsland Desk. Flynth Duitsland Desk is een kerngroep van een tiental
specialisten die locatieonafhankelijk Duitse en Nederlandse ondernemers
adviseren op administratief gebied, fiscale zaken en loon- en
personeelsadministratie.

(Bron: Flynth)

Updated: 24 maart 2014 — 08:35