Bedrijfsbezoek en controle

Als ondernemer kunt u bezoek krijgen van de Belastingdienst. Er zijn verschillende soorten bezoek.

Bedrijfsbezoek

Bij een bedrijfsbezoek verzamelt de Belastingdienst informatie om inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en uw administratie. Het gaat dus niet om een onderzoek naar een bepaalde aangifte.

Na afloop maakt de Belastingdienst een rapport. U krijgt meestal automatisch een kopie van het openbare deel van dat rapport. Gebeurt dat niet, dan kunt u daar om vragen.

U krijgt bijna altijd een aankondiging van een bedrijfsbezoek.

Waarneming ter plaatse

Een bijzondere vorm van een bedrijfsbezoek is de ‘waarneming ter plaatse’. Daarbij gaat het om de dagelijkse gang van zaken in uw onderneming. De Belastingdienst bekijkt bijvoorbeeld hoe druk het is in uw onderneming en hoeveel personeel er aanwezig is. Zo’n waarneming ter plaatse kan meerdere keren herhaald worden.

Ook van een waarneming ter plaatse wordt een rapport gemaakt. U krijgt meestal een kopie van het openbare deel van het rapport. Gebeurt dat niet, dan kunt u daar om vragen.

U krijgt bijna altijd een aankondiging van de eerste waarneming ter plaatse. Maar waar en wanneer de waarneming zal plaatsvinden, dat hoort u niet van tevoren. U krijgt meestal geen bericht van een vervolgbezoek.

Boekenonderzoek

Een boekenonderzoek is een controle van uw aangiften en uw administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een bepaalde periode. Of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie.

Ook van een boekenonderzoek maakt de Belastingdienst een rapport en u krijgt een kopie van het openbare deel. U ontvangt altijd een aankondiging van een boekenonderzoek.

Let op: tijdens een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek mag de Belastingdienst ook informatie verzamelen die van belang is voor controles bij andere personen of ondernemingen.

(Bron: Belastingdenst)

Updated: 2 juni 2015 — 08:35