Dit moet je weten over beroepsaansprakelijkheid

Een foutje – hoe klein ook – kan soms grote schade veroorzaken. Zeker als je een adviserend beroep hebt, zoals advocaat, architect, ingenieur of accountant. Je loopt het risico dat een opdrachtgever jou aansprakelijk stelt voor zijn vermogens- of adviesschade. Want die mag ervan uitgaan dat jij voldoende vakkennis en ervaring hebt en dus geen denkfout maakt die hem schade toebrengt.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet je in feite zien als een aanvulling op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Jij verzekert op deze manier je aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Denk daarbij aan een nalatigheid, vergissing, verzuim of onachtzaamheid tijdens je werk als dienstverlener of adviseur.

Wat zijn de risico’s?

Door een beroepsfout kun je vermogensschade (financieel verlies) veroorzaken. Denk aan een belastingadviseur die een verkeerd advies geeft, waardoor zijn opdrachtgever onnodig veel belasting moet betalen. Of een advocaat die een beroepstermijn vergeet, waardoor hij zijn cliënt financieel benadeelt.

Of een architect die een ontwerpfout maakt, waardoor de bewoners geen grote spullen zoals bedden en kasten naar boven kunnen brengen. Hij is aansprakelijk voor de extra kosten die de bewoners moeten maken om de fout te herstellen.

Bij bepaalde beroepen, zoals architecten en ingenieurs, kan een beroepsfout ook zorgen voor zaakschade (schade aan spullen) of letselschade (lichamelijke of geestelijke schade). Een architect die een berekeningsfout maakt waardoor een gebouw instort, kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan het gebouw en voor de letselschade die mensen daarbij eventueel oplopen.

Verschil met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf en je medewerkers alleen voor de zaak- en letselschade die jij of je medewerker toebrengt aan anderen. En voor de gevolgen daarvan. Maar niet voor vermogensschade (een financieel verlies) of adviesschade (zaak- of letselschade door verkeerde adviezen en/of berekeningen). Daarvoor heb je een aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Waarom verzekeren?

Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het al snel om grote bedragen. Als (startende) ondernemer kun je dit vaak niet of nauwelijks zelf dragen, ook niet als je een eigen reserve hebt opgebouwd.

Wat zijn de trends op dit gebied?

  • Consumentisme: de veroorzaker betaalt
  • Ondernemers worden vaker aansprakelijk gesteld (en voor hogere bedragen)
  • Rechters zijn steeds meer geneigd om claims toe te wijzen

Hoe voorkom ik schade?

Misschien denk je: ondernemen betekent nu eenmaal risico nemen. Dat klopt ook wel. En helemaal voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld, kun je uiteraard nooit. Waar mensen werken, worden nu eenmaal fouten gemaakt. Maar met de volgende vier tips beperk je in ieder geval wel het risico op een (hoge) schadeclaim:

  • Houd je vakkennis op peil
  • Zet jouw opdracht helder op papier en vraag schriftelijk akkoord aan je opdrachtgever
  • Zorg voor goede leveringsvoorwaarden
  • Gebruik je leveringsvoorwaarden op de juiste manier

(Bron: Ikgastarten)

Updated: 30 juli 2015 — 07:25