Nazenden van papieren kopie na verdwijnen blauwe envelop?

De staatssecretaris heeft op Kamervragen over het verdwijnen van de blauwe envelop geantwoord dat een maatwerkoplossing wordt gezocht voor mensen die geen beschikking hebben over een computer en internet, niet digitaal vaardig zijn, geen ondersteuning in de omgeving kunnen inschakelen en daardoor hun toeslagbeschikking in hun Berichtenbox echt niet kunnen (laten) lezen. Een oplossing kan volgens de staatssecretaris het nazenden van een papieren kopie van de beschikking zijn. Bij de ouderenbonden Unie KBO, ANBO en PCOB zijn inmiddels meer dan 500 meldingen binnengekomen, met name van de eigen vrijwilligers. Uit informatie van de ouderenbonden blijkt dat het veelal gaat om zorgen over de invoering van volledig digitaal verkeer. De Belastingdienst heeft intensief overleg met de ouderenbonden over de wijze waarop kan worden tegemoetgekomen aan deze zorgen. De staatssecretaris hecht zeer aan het voortzetten van de ouderenservice van de ouderenbonden en een bijdrage daaraan van de Belastingdienst. Vanwege een gelijk speelveld tussen ondersteunende partijen zal dit echter niet meer gebeuren in de vorm van financiële ondersteuning, maar van concrete ondersteuning, zoals die ook wordt verleend aan andere maatschappelijke intermediairs. Hierbij kan volgens de staatssecretaris worden gedacht aan toegesneden informatie, opleiding en faciliteiten voor authenticatie. Op dit moment wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt aan het ontwikkelen van een machtigingsvoorziening die burger-organisatiemachtigingen ondersteunt. Deze is naar verwachting in de loop van 2016 beschikbaar.

Updated: 25 november 2015 — 09:42