Beloon meewerkende partner

Werkt de partner mee in de onderneming, dan kan het voordelig zijn om daarvoor een reële arbeidsbeloning te geven. Is de arbeidsvergoeding hoger dan € 5.000, dan is deze vergoeding voor de ondernemer aftrekbaar en bij de partner belast. Afhankelijk van de inkomens kan een tariefvoordeel worden behaald. Daarnaast ontstaat er mogelijk meer recht op verschillende heffingskortingen.

 

Door het ontbreken van een dienstbetrekking hoeft er geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te worden ingehouden.

 

Tip
Overweeg het belonen van de meewerkende partner. Zeker wanneer de partner geen of weinig andere inkomsten heeft, geeft een reële arbeidsbeloning fiscaal voordeel. Zorg wel dat deze beloning daadwerkelijk wordt betaald aan de meewerkende partner.

(Bron: ABAB)

Updated: 30 november 2015 — 12:46