Maand: december 2015

Transitievergoeding bij wederzijds goedvinden?

Voor ontslag met wederzijds goedvinden is de werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen. Maar hoe zit dit als in de vaststellingsovereenkomst staat dat het ontslag op initiatief van de werkgever wordt beëindigd? Onder de Wet werk en zekerheid is het onderscheid tussen wederzijds goedvinden en een eenzijdige opzegging van groot belang. Bij wederzijds goedvinden […]

10 Vragen over werkgeverslasten 2016

Zijn werkgeverslasten nu iets wat iedereen wel weet of blijven er vragen over. Werkgeverslasten in 10 vragen – opgesteld door Ton Breitenfellner – biedt een beknopt overzicht. 1.   Wat zijn werkgeverslasten? Werkgeverslasten zijn extra loonkosten naast het brutoloon en bestaan uit wettelijke en niet wettelijke lasten. 2. Waarover worden werkgeverslasten berekend? Werkgeverslasten worden berekend over […]

Rentederivaten? Heeft u recht op compensatie?

‘Banken opnieuw in de fout met rentederivaten’ kopte NOS.nl op vrijdag 4 december 2015. Banken hebben de afgelopen maanden duizenden dossiers herbeoordeeld om te kijken of MKB-klanten recht hebben op compensatie. Dit is volgens Minister Dijsselbloem niet goed gegaan. Ook toezichthouder AFM heeft hierbij steken laten vallen. De herbeoordeling zal opnieuw plaats moeten vinden. In Nederland […]

Vrijstelling box 1 voor kapitaalverzekering, beleggingsrechten en spaarrekening

De vrijstelling in box 1 voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en spaarrekeningen eigen woning is afgeschaft en wordt belast als vermogen in box 3. De enige uitzondering op deze regeling is de overgangsregeling voor overgesloten hypotheken. Bestaande hypotheken die voor 1 april 2013 zijn omgezet naar […]

Bewaarplicht voor digitale kassagegevens

Ondernemers zijn verplicht om digitale kassagegevens te bewaren. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst een efficiëntere controle kan uitvoeren. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Wat betekent dit voor ondernemers in de praktijk?   Kies voor het juiste kassasysteem Met de bewaarplicht moeten ondernemers er nu nog beter voor zorgen […]

Terugvragen oninbare BTW kan niet met creditfactuur

Uw organisatie mag geen creditfactuur gebruiken voor het corrigeren van de BTW bij oninbare debiteuren. Corrigeren is alleen mogelijk door een afzonderlijk schriftelijk verzoek om teruggaaf bij de Belastingdienst in te dienen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. In deze zaak ging het om een BTW-ondernemer die zich bezighield met advertentieacquisitie. Na ontvangst […]

Vraag huurder om verklaring 90% belaste prestaties

Verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van heffing van btw. Verhuurder en huurder kunnen echter opteren voor een met btw belaste verhuur, als de huurder het gehuurde voor minimaal 90% (sommige branches 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. Blijkt de huurder niet langer te voldoen aan deze voorwaarde, dan is de verhuur vrijgesteld. Dit […]

Boeterente kan worden aangemerkt als rente van schulden voor eigen woning

De staatssecretaris keurt in een nieuw besluit over eigenwoningrente in de IB goed dat boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als […]