Vraag huurder om verklaring 90% belaste prestaties

Verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van heffing van btw. Verhuurder en huurder kunnen echter opteren voor een met btw belaste verhuur, als de huurder het gehuurde voor minimaal 90% (sommige branches 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. Blijkt de huurder niet langer te voldoen aan deze voorwaarde, dan is de verhuur vrijgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat de verhuurder een gedeelte van de eerder afgetrokken btw moet terugbetalen.

 

Tip
Vraag de huurder om een verklaring dat hij in 2015 voldoet aan het 90%/70% criterium. Blijkt dit niet het geval, dan moet mogelijk de huurprijs (exclusief btw) worden aangepast.
(Bron: ABAB)

Updated: 9 december 2015 — 20:23