Onderzoeksplicht bij toepassen van margeregeling

De heffing van btw vindt plaats over een vergoeding. Tenminste, dat is de hoofdregel. Een bijzondere regeling geldt voor de verkoop van gebruikte goederen. De heffing van btw vindt dan plaats over de winstmarge die u behaalt en niet zoals gebruikelijk over de in rekening gebrachte vergoeding. Deze regeling staat dan ook bekend als de margeregeling. De margeregeling btw is vaak voordelig als uw afnemer de btw niet kan aftrekken. Wanneer geldt de margeregeling en welke administratieve voorwaarden gelden er?

 

Margeregeling btw en wederverkoper

De margeregeling staat open voor wederverkopers en is van toepassing op de levering van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. De eerste vraag is dus of u als ondernemer of dat uw onderneming kwalificeert als wederverkoper. Er is sprake van een wederverkoper als de levering van de gebruikte goederen plaatsvindt in uw normale bedrijfsuitoefening.

 

Dat een autohandelaar een wederverkoper is, schept geen verbazing. Maar geldt dit ook voor de leasemaatschappij die tweedehands auto’s verhuurt? Ja, zegt de Hoge Raad: de verkoop van de gebruikte auto maakt onderdeel uit van de normale bedrijfsactiviteit. Dit is ook begrijpelijk. Immers, de afschrijving van de auto vormt een kostenbestanddeel van het leasetarief. Wordt de auto meer gebruikt dan vooraf ingeschat, dan zal het leasetarief stijgen, want een auto met een hogere kilometerstand is bij verkoop minder waard. Met deze toekomstige verkoopprijs wordt reeds rekening gehouden bij het bepalen van het leasetarief. Dit geeft aan dat de verkoop van de auto tot de normale bedrijfsuitoefening behoort. De leasemaatschappij is dus een wederverkoper.

 

In de praktijk blijkt dus dat er eerder sprake is van een wederverkoper dan op het eerste gezicht wordt aangenomen.

 

Margeregeling en aankoop gebruikt goed zonder btw

Wilt u de margeregeling toepassen, dan moet het goed dat u aankoopt aan voorwaarden voldoen. Het goed moet aan u zijn geleverd zonder btw, daarvan is sprake als het goed wordt geleverd door:

 

  1. Een particulier (= niet-btw-ondernemer, geen factuur uitgereikt).
  2. Een ondernemer die het goed uitsluitend gebruikt heeft voor btw-vrijgestelde prestaties (factuur uitgereikt).
  3. Een ondernemer die is ontheven van de administratieve verplichtingen (geen factuur uitgereikt).
  4. Een andere wederverkoper onder toepassing van de margeregeling (factuur uitgereikt).
  5. Een andere ondernemer of wederverkoper gevestigd in een andere EU-lidstaat onder de condities als genoemd onder 2, 3 of 4 (wel of geen factuur uitgereikt).

 

Als u ter zake van uw inkoop geen factuur is uitgereikt, dan moet u een inkoopverklaring opmaken en uitreiken aan degene die het goed aan u heeft geleverd. De inkoopverklaring heeft een voorgeschreven format. Diegene die het goed  aan u heeft geleverd, moet tevens verklaren dat hij voor de aankoop van het goed geen btw in aftrek heeft gebracht.

 

Inkoopverklaring en onderzoeksplicht

U hoeft geen inkoopverklaring op te stellen als aan u een factuur is uitgereikt. Dit betekent dat u zélf een onderzoeksplicht heeft. U zult dus moeten nagaan of u een goed inkoopt van een particulier, vrijgestelde ondernemer of een andere wederverkoper.

 

Ook moet u nagaan of het goed werkelijk is gebruikt en moet u zorgvuldig handelen ter voorkoming dat u ongewenst betrokken raakt bij (internationale)btw-fraude.

 

Verkoopt u een nieuw goed? Dan kunt u de margeregeling niet toepassen en moet u zoals gebruikelijk over de volledige vergoeding btw voldoen. Dat u bij de inkoop geen btw in rekening wordt gebracht of op een ontvangen factuur melding is gemaakt van de margeregeling doet hieraan niet af. Past u de margereling tóch toe, dan zal de Belastingdienst u bij controle een naheffingsaanslag opleggen.

(Bron: ABAB)

Updated: 3 december 2015 — 21:01