Drie moties over Wet DBA aangenomen

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag drie moties aangenomen die waren ingediend tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016. Zo wordt de regering onder andere verzocht om per direct te handhaven richting opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen.

Van de twaalf moties die werden ingediend, zijn de volgende drie aangenomen:

Gewijzigde motie Omtzigt (CDA) en Van Weijenberg (D66)

De regering wordt verzocht per direct te handhaven richting opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen en voor 1 februari 2017 de eerste resultaten van de handhaving aan de Kamer te rapporteren.

Gewijzigde motie Mei Li Vos (PvdA)

De regering wordt verzocht de aanbevelingen van de commissie Boot te betrekken  bij een nieuw beoordelingskader en de criteria van de commissie Boot te gebruiken bij handhaving om te bepalen of sprake is van ondernemerschap of werknemerschap.

Motie Bashir (SP)

De regering wordt verzocht zo snel mogelijk duidelijke criteria op te stellen en, indien volgens deze criteria wordt gewerkt, ondernemers zekerheid vooraf te geven.

Twijfelt u wat nu verstandig is om te doen als zzp’er of ondernemer, vraag dan hier meer informatie aan.

Updated: 15 december 2016 — 13:49