Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi

Met technologische vernieuwing worden ook octrooien steeds belangrijker. Zo steeg in 2015 het aantal Europese octrooien dat werd verleend aan Nederlandse bedrijven met 17 procent naar tweeduizend, het hoogste aantal in tien jaar.

Tom Beetz, lid van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden, noemt een reeks veelgemaakte fouten die aanvragers maken. Onlangs presenteerde de orde het boek Octrooi als handleiding voor octrooiaanvragen.

Te vroeg publiceren over je uitvinding

Houd het enthousiasme over een nieuwe uitvinding en de technologische vernieuwing in toom. Het publiceren van een uitvinding kan er zomaar voor zorgen dat een octrooiaanvraag niet wordt ingewilligd. Om een octrooi aan te vragen op een uitvinding moet die technologie onder andere nieuw en innovatief zijn. Door een uitvinding te publiceren, is de nieuwheid weg.

“Publiceren moet je heel breed zien”, legt Beetz uit. “Ik kan mij een klant herinneren die mij opbelde vanuit een beurs waar hij stond met een uitvinding. Hij vertelde dat er veel belangstelling was voor zijn vernieuwing en hij het wel wilde octrooieren. Maar dan heb je al het probleem, want dan kun je het al openbaar hebben gemaakt.”

Belangrijk hierbij is dat geen onderscheid wordt gemaakt of de uitvinder zelf de technologie openbaar heeft gemaakt of dat iemand anders dat heeft gedaan.

Vanwege deze regel is het belangrijk om geheimhoudingsverklaringen te gebruiken bij eventuele overleggen met bijvoorbeeld een producent. “Op dat moment is het niet openbaar. Openbaar is in principe wanneer iedereen er toegang tot kan hebben. Het kan openbaar zijn gemaakt zonder dat iemand het heeft gezien. Dat maakt niet uit, want in dat geval was het wel mogelijk geweest.”

Beetz waarschuwt, het ligt niet allemaal zo zwart-wit wanneer iets als ‘openbaar’ wordt beschouwd.

Knutsel niet zelf wat in elkaar

“Een ander veelvoorkomende fout is als een uitvinder het allemaal zelf denkt te weten. Die gaat zelf wat knutselen en het dan indienen. Dat is allemaal veel goedkoper en het resultaat is in bijna alle gevallen rampzalig. Met als gevolg dat hij helemaal niks heeft en wel een openbaarmaking heeft gedaan.”

Betaal jaartaksen en wees nauwkeurig in de aanvraag

Er moet een bedrag worden betaald om de octrooiaanvraag in stand te houden. Als een betaling wordt gemist, krijgt een octrooihouder zes maanden respijt, maar uiteindelijk dreigt een heel octrooi te vervallen. Als dat gebeurt kan het niet meer worden hersteld en is het octrooi “dood”.

Ook de vorm waarin een aanvraag wordt gedaan, moet voldoen aan allerlei eisen. Dat gaat dan om regelmarge of de lettergrootte. “Het lijkt flauwekul en dat is het natuurlijk ook, maar het zijn wel formele eisen en als je er niet aan voldoet, dan gaat het mis.”

(Bron: Nu.nl)

Updated: 12 januari 2017 — 14:00