Geen BOF over waardestijging aandelen in gemeenschap

Als een B.V. een dga een pensioen heeft toegezegd, valt bij het overlijden van die dga de pensioenverlichting vrij. Daardoor stijgen de aandelen in waarde. Dit geldt ook voor de aandelen waartoe de partner van de dga op grond van het huwelijksvermogensrecht was gerechtigd. Deze waardestijging valt volgens Hof Den Bosch niet onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Dit kwam ook aan de orde in het programma Tax Talks van 11 april 2017.

In de zaak voor Hof Den Bosch waren een man en een vrouw in gemeenschap van goederen getrouwd. Samen hielden zij alle aandelen in een B.V., waarbij de vrouw in dienstbetrekking was. Zij bouwde via de B.V. pensioen op, zodat de B.V. een pensioenverplichting had opgenomen op haar balans. De vrouw overleed en de pensioenverplichting viel vrij. De inspecteur bestempelde 50% van de waardestijging als een fictieve verkrijging. Deze waardestijging betrof de aandelen die de man op grond van het huwelijksvermogensrecht al toekwamen. De Belastingdienst stond niet toe dat de man de BOF toepaste op deze fictieve verkrijging. Dit was terecht oordeelde Hof Den Bosch op 3 februari 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:360). Voor de BOF was vereist dat de aandelen bij de erflaatster hadden behoord tot een aanmerkelijk belang. Maar in deze zaak ging het juist om aandelen die tot de huwelijksgemeenschap behoorden. In het programma Tax Talks merkt mr. André Verduijn op dat de BOF misschien wel was toe te passen als de echtgenote alle aandelen in de B.V. zou bezitten. 

Beroep op besluit?

Een beroep op het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M heeft in zo’n geval evenmin zin. De staatssecretaris noemt in dit besluit een voorbeeldsituatie waarin men de BOF mag toepassen op een fictieve verkrijging. In dit voorbeeld gaat echter daadwerkelijk een firma-aandeel over van een vader naar zijn zoon, zo legt Verduijn uit. De situatie in de beschreven zaak verschilt in de ogen van het hof te veel met het voorbeeld in het besluit om met succes een beroep op het besluit te doen. 

(Bron: Taxence)
Updated: 13 april 2017 — 07:34