Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door de onderneming geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder dit kan geschieden, zijn onlangs verruimd.

Geruisloos doorschuiven

Als u als ondernemer uw onderneming staakt, moet u met de fiscus afrekenen over in de onderneming opgebouwde reserves. Zo is het bedrijfsgebouw vaak in waarde gestegen. Afrekenen kan soms worden voorkomen door geruisloos door te schuiven. De overnemer zet de onderneming dan voort tegen de oude boekwaardes. Te zijner tijd moet hij wel over de reserves afrekenen, tenzij ook hij er bij staking voor kiest geruisloos door te schuiven. Geruisloos doorschuiven zal zich wel vertalen in een lagere overnameprijs.

Vennoten en werknemers

Geruisloos doorschuiven kan onder meer naar medevennoten en werknemers van een onderneming. Eén van de voorwaardes is dat de overnemer minstens 36 maanden voor de overname onafgebroken medevennoot of werknemer moet zijn geweest.

Uitbreiding regeling

De uitbreiding van de regeling is met name gunstig voor werknemers van seizoensbedrijven. Bepaald is namelijk dat voor hen de periode van 36 maanden onderbroken mag worden. Wel moeten zij in de jaren voorafgaand aan de overname minstens één maand per jaar in de onderneming gewerkt hebben en het totaal aantal gewerkte maanden moet minstens 36 zijn.

Voorbeeld: Een werknemer die zes jaar voorafgaand aan de overname ieder jaar zes maanden in de onderneming heeft gewerkt, voldoet nu dus ook aan de voorwaarde.

Combi werknemer – vennoot

Daarnaast is goedgekeurd dat ook een combinatie van werknemer en vennoot voortaan mogelijk is. Iemand die eerst een jaar in dienst is als werknemer en daarna twee jaar als vennoot, kan de regeling dus ook gebruiken.

Sabbatical

Een andere belangrijke wijziging is dat onder bijzondere omstandigheden onderbreking van de periode van 36 maanden voor een werknemer die een sabbatical opneemt, geen probleem hoeft te zijn. De inspecteur zal aan de hand van de feiten beoordelen of er van bijzondere omstandigheden sprake is. De duur van de sabbatical is bijvoorbeeld van belang.

(Bron: DRV)

Updated: 9 augustus 2018 — 10:54