Audi Q7 in privé geen reden voor achterwege laten bijtelling zakelijke Lexus

X was als directeur in loondienst bij BV Y die hem in de jaren 2011, 2012 en 2013 een Lexus ter beschikking had gesteld. Aan X was een verklaring geen privégebruik auto afgegeven. X had in privé een Audi Q7. De inspecteur vroeg X over de jaren 2011, 2012 en 2013 om de gegevens waaruit bleek dat X minder dan 500 km privé had gereden. X had echter geen rittenregistratie bijgehouden maar verstrekte afschriften van facturen van een garage- en autobandenbedrijf, een grootboekoverzicht van alle autokosten en een overzicht van door derden vastgelegde km-standen. De inspecteur vond dit niet voldoende en legde een naheffingsaanslag LB op. X ging in beroep. Rechtbank Den Haag besliste dat de eerste achteraf opgemaakte rittenregistratie niet voldeed aan de wettelijke vereisten. De daarna verstrekte bijgestelde rittenadministratie bevatte over het geheel ook te veel onnauwkeurigheden om als overtuigend bewijs te kunnen dienen. Zij gaf geen volledig beeld van de werkelijke gegevens met betrekking tot de gereden ritten, routes en afstanden. Daaraan deed niet af dat X had verklaard dat hij pertinent niet privé met de Lexus had gereden en dat hij in privé een aan Audi Q7 had.

(Bron: FUTD)

Updated: 9 augustus 2018 — 14:59