Overijsselse regeling voor startende ondernemers herzien én opnieuw open

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling voucherregeling startende ondernemers geheel herzien. Binnen de nieuwe opzet sluit de regeling aan op de Startversneller van Oost NL.

Het doel van de regeling is het verstrekken van subsidie voor coaching, training of opleiding ten behoeve van de verbetering van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Voor de eerste openstelling van de gewijzigde regeling is een budget van 100.000 euro beschikbaar.

In aanmerking komen startende ondernemers. Onder een startende ondernemer wordt verstaan: een ondernemer die gaat starten of is gestart met een eigen bedrijf, wiens onderneming een standplaats heeft in Overijssel en die maximaal vijf jaar geregistreerd staat in het register van de Kamer van Koophandel.

De subsidie heeft de vorm van een voucher die kan worden besteed aan coaching. De coaching heeft betrekking op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden zoals financiën, acquisitie of managementvaardigheden. Daarnaast kan een subsidie worden aangevraagd voor opleiding en training. Subsidie voor opleiding of training kan alleen aangevraagd in combinatie met een subsidie voor coaching.

De subsidie bedraagt 80 procent van de subsidiabele kosten met een minimum van 500 euro en een maximum van 1000 euro per aanvraag voor enkel coaching of maximaal 2000 euro per aanvraag indien de aanvraag betrekking heeft op zowel de coaching als de training of opleiding.

Aanvragen kunnen van 5 oktober 2018 tot en met 9 november 2018 worden ingediend bij Oost NL. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.

Zie voor meer informatie ook de website van De Startversneller.

(Bron: Vindsubsidies)

Updated: 16 oktober 2018 — 07:35