Btw-vraagstuk! Welk btw-tarief hanteert u bij arrangementen?

De horeca kent tal van arrangementen. Neem bijvoorbeeld een activiteit met na afloop een borrel of diner. Een combinatie van diensten dus, met soms verschillende btw-tarieven. Maar denk ook eens aan de zakelijke markt: congressen, personeelsfeesten, seminars en bijeenkomsten. Grote sportevenementen of de exploitatie van skyboxen. Steeds weer heeft u te maken met verschillende btw-tarieven. Welk btw-tarief dient u dan toe te passen? Daarbij is van belang of de verschillende onderdelen ook apart te boeken zijn.

Welke tarieven zijn er?

Wanneer u als horecaondernemer all-in arrangementen verkoopt, zijn alle btw-tarieven van toepassing. Het aanbieden van eten en drinken in een restaurant valt onder het 9%-tarief. De verkoop van alcoholhoudende dranken is belast met het hoge btw-tarief van 21%. Logies vallen onder het lage 9%-tarief, zaalhuur weer onder het hoge tarief. Verkoopt u mixdrankjes dan mag u voor de verschillende ingrediënten het daarvoor geldende btw-tarief hanteren. Maar als u dit arrangement nu nog eens combineert met een activiteit?

Rondvaart met diner

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de vraag aan de orde was welk btw-tarief berekend moet worden over een rondvaart inclusief hapje, drankje en desgewenst een rondje over de Wallen onder begeleiding van een gids.

Gescheiden prestaties

Uitgangspunt voor de btw is dat prestaties als onderscheidend en zelfstandig moeten worden beschouwd. Ieder onderdeel van een prestatie wordt dus in beginsel tegen het eigen btw-tarief belast. Dit is alleen anders wanneer prestaties zozeer samenhangen dat ze voor de gemiddelde consument één prestatie zijn of als er duidelijk sprake is van een hoofdprestatie en bijkomende prestaties. In dit laatste geval is op het geheel het tarief van de hoofdprestatie van toepassing.

Arrangement niet tegen één btw-tarief

Het arrangement met de rondvaartboot was volgens rechtbank Noord-Holland niet één prestatie. De onderdelen van het arrangement waren namelijk ook apart te boeken. Het bovengenoemde arrangement komt als zodanig ook niet voor op de lijst met prestaties waarop het lage btw-tarief van toepassing is. Ook was er geen sprake van een of meerdere hoofdprestaties. 

Drank apart

De rechter overwoog nog ten overvloede dat de alcoholische dranken ook tegen het hoge tarief belast zouden zijn als ze als een bijkomende prestatie bij een hoofdprestatie zouden moeten worden aangemerkt. Deze dranken zijn namelijk uitdrukkelijk uitgesloten van het verlaagde tarief voor restauratieve diensten.

De forfaitaire berekeningsmethode

Met een modern afrekensysteem (zoals een kasregister) is het niet moeilijk om de omzet per tarief vast te leggen. Echter kleinere horecaondernemers zijn vaak niet in het bezit van een computer- of kassasysteem dat de omzet splitst in hoog en laag tarief. Voor deze horecaondernemers bestaat er de mogelijkheid de omzet te splitsen op forfaitaire wijze en gebruik te maken van het mix-tarief van 13%. U mag kiezen uit drie wettelijke mix of forfaitaire berekeningsmethodes. Op de website van de Belastingdienst vindt u daar meer informatie over.

(Bron: HLB Van Daal)

Updated: 17 april 2019 — 14:05