5 tips voor pensioen dga

Dga’s kunnen sinds 1 juli 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er? We zetten de aantrekkelijkste mogelijkheden op een rijtje.

1. Sparen of beleggen?

Een voor de hand liggend alternatief voor de dga die geen pensioen in eigen beheer meer kan opbouwen, is zelf sparen of beleggen. Een nadeel van sparen is dat het nauwelijks meer rente oplevert. Een bekend nadeel van beleggen is de onzekerheid over de hoogte van het rendement. Gespreid beleggen in defensieve fondsen kan daarvoor een oplossing zijn.

Een nadeel van sparen en beleggen is ook dat geen vrijstelling geldt in box 3. Dit in tegenstelling tot pensioenen en lijfrenten.

2. Kapitaal voor eigen bv

U kunt uw pensioenbijdrage natuurlijk ook in uw eigen onderneming in de bv investeren. Afhankelijk van de rente die u nu bij de bank betaalt, kan dit aantrekkelijk zijn.

Een nadeel is het risico dat u uw ‘pensioen’ kwijt bent als uw bedrijf failliet gaat.

3. Aflossen eigen woning?

Bezit u een eigen woning met hypotheekschuld, dan kan aflossen van deze schuld een aardige compensatie voor het opbouwen van pensioen zijn.

Houd er rekening mee dat aflossen vaak slechts tot een bepaald bedrag boetevrij is. Lost u meer af, dan betaalt u meestal een sanctie vanwege de gemiste rente-inkomsten door de bank. Een voordeel is dat aflossen niet leidt tot een hogere heffing in box 3.

Let op!
Aflossen wordt de komende jaren ook aantrekkelijker, omdat de hypotheekrente in etappes nog maar aftrekbaar wordt tegen het basistarief van 37,05%.

4. Aankoop lijfrente

In plaats van pensioen in eigen beheer is het nog wel mogelijk een oudedagsvoorziening op te bouwen door middel van een lijfrente. Of door middel van pensioensparen op een geblokkeerde bankrekening. De betaalde premie/inleg is dan onder voorwaarden aftrekbaar en de lijfrente of het spaarsaldo telt dan niet mee in box 3.

5. Aankoop woning plus verhuur

Het aankopen van een woning en verhuren aan de kinderen wordt de laatste jaren steeds populairder en kan een alternatief zijn voor de opbouw van pensioen.

Het voordeel is dat de waarde van de woning slechts gedeeltelijk meetelt in box 3. Bovendien blijft een eventuele waardestijging van de woning onbelast. In combinatie met de huurtermijnen kan dat een mooi rendement opleveren.

Nadeel is dat sinds 2021 de aankoop van een woning bestemd voor de verhuur 8% overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Let op: Uw kinderen komen in beginsel ook in aanmerking voor huurtoeslag

De hiervoor genoemde alternatieven kunnen een goede vervanger zijn voor pensioen in eigen beheer. Welk alternatief past bij u? Dat is een vraag die we in een persoonlijk gesprek met u kunnen bespreken.

(Bron: De Jong & Laan)