Hoeveel nabestaandenpensioen krijgt mijn partner als ik overlijd?

De meeste pensioenregelingen zorgen voor een nabestaandenpensioen voor uw partner. De hoogte van dit nabestaandenpensioen is meestal gekoppeld aan het ouderdomspensioen. De hoogte is afhankelijk van uw salaris en het aantal maximaal te bereiken dienstjaren.

Hoogte nabestaandenpensioen

Overlijdt u voordat u de pensioenleeftijd bereikt, dan tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de oorspronkelijke pensioenleeftijd mee voor de berekening van het nabestaandenpensioen. Niet bij alle pensioenregelingen is de hoogte van het nabestaandenpensioen gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u daarom het beste contact opnemen met uw pensioenfonds.

Nabestaandenpensioen voor ex-partner

Bij een echtscheiding wordt meestal een deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen toegekend aan de ex-partner. Het gaat dan om het deel dat voor de scheiding is opgebouwd. Dit wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Het bijzonder nabestaandenpensioen is een veel voorkomende regeling, maar het kan in uw situatie ook anders zijn geregeld. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis bijvoorbeeld is er geen recht op een pensioen voor uw ex-partner. U kunt uw situatie navragen bij uw werkgever of pensioenfonds.

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26-7-2011)

Updated: 1 augustus 2011 — 15:20