Categorie: Kennisbank voor de Zelstandige zonder personeel(ZZP), pensioen, nabestaanden

Wanneer heb ik recht op een nabestaandenuitkering?

Als uw partner overleden is, heeft u recht op een nabestaandenuitkering. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet uw partner verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) uitkering en moet u jonger zijn dan 65 jaar. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor […]

Hoeveel nabestaandenpensioen krijgt mijn partner als ik overlijd?

De meeste pensioenregelingen zorgen voor een nabestaandenpensioen voor uw partner. De hoogte van dit nabestaandenpensioen is meestal gekoppeld aan het ouderdomspensioen. De hoogte is afhankelijk van uw salaris en het aantal maximaal te bereiken dienstjaren. Hoogte nabestaandenpensioen Nabestaandenpensioen voor ex-partner Nabestaandenpensioen op risicobasis Hoogte nabestaandenpensioen Overlijdt u voordat u de pensioenleeftijd bereikt, dan tellen de […]