Wanneer heb ik recht op een nabestaandenuitkering?

Als uw partner overleden is, heeft u recht op een nabestaandenuitkering. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet uw partner verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) uitkering en moet u jonger zijn dan 65 jaar. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een Anw-uitkering.

  • Partner verzekerd voor Anw-uitkering
  • Gezamenlijk huishouden en Anw
  • Gescheiden en Anw
  • Nabestaandenuitkering aanvragen

Partner verzekerd voor Anw-uitkering

Als uw partner in Nederland woonde of werkte bent u sowieso verzekerd voor een Anw-uitkering. U kunt ook in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als uw partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten.

Gezamenlijk huishouden en Anw

U hoeft niet getrouwd te zijn om in aanmerking te komen voor een nabestaandenuitkering. Elke nabestaande die met een vaste partner een gezamenlijk huishouden voerde op het moment van het overlijden, heeft recht op een uitkering. Dat geldt daarmee ook voor ongehuwd samenwonenden (ongeacht hun geslacht) en voor broers en zussen.

Gescheiden en Anw

Ook als uw ex-huwelijkspartner overlijdt, kunt u recht hebben op een Anw-uitkering. Voorwaarde is wel dat u alimentatie kreeg. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag aan alimentatie dat de overledene verschuldigd was aan u. Om in aanmerking te komen voor een uitkering gelden dezelfde voorwaarden als voor andere nabestaanden.

Nabestaandenuitkering aanvragen

Binnen 2 weken na het overlijden van uw partner krijgt u een brief van de SVB over de nabestaandenuitkering. Bij deze brief zit een formulier waarmee u de nabestaandenuitkering kunt aanvragen. U kunt dit formulier ook verkrijgen bij de gemeente of bij de uitvaartondernemer. U kunt de aanvraag ook via de website van de SVB doen.

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26-7-2011)

Updated: 1 augustus 2011 — 15:28