Maand: augustus 2011

Terugvragen buitenlandse btw 2010 uiterlijk op 30 september

Wanneer een ondernemer in 2010 buitenlandse btw in een ander EU-land heeft betaald, heeft hij nog tot en met 30 september aanstaande de tijd om deze btw terug te vragen. Dat meldt de Gibo Groep. Aangezien het aanvragen van de benodigde inlogcode tot vier weken kan duren, is snelle actie gewenst.   Sinds 1 januari […]

Bijleenregeling

Als u uw eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, kan dat gevolgen hebben voor uw renteaftrek. Bij verkoop is de opbrengst meestal hoger dan de (eigenwoning)schuld. Uw woning heeft dan overwaarde. Deze overwaarde moet u gebruiken bij de aankoop van uw nieuwe eigen woning. Dit noemen wij de bijleenregeling. Gebruikt u de overwaarde […]

Mogelijk loonbelasting afkoopsom leaseauto

De afkoopsom die werknemers moeten betalen als zij zelf voortijdig het leasecontract voor een duurdere auto van de zaak beëindigen, kan loon zijn waarover u belasting moet inhouden. Zelfs als u de afkoopsom kwijtscheldt of afziet van verhaal, kan er sprake zijn van belastbaar loon uit (vroegere) dienstbetrekking. Dit bleek onlangs uit een rechtszaak waarbij […]

Kwalficeren als ondernemer; feiten latere jaren ook van toepassing?

Alle opbrengsten (zowel positieve als negatieve) worden in de belastingheffing betrokken als deze opkomen uit een zogeheten bron van inkomen. In fiscale zin is sprake van een bron van inkomen als is voldaan aan drie criteria: men neemt deel aan het economische verkeer, met het oogmerk om daarmee een voordeel te behalen dat redelijkerwijs is […]

Timing essentieel bij herinvesteringsreserve

Wanneer u van plan bent om de aandelen van uw bedrijf te verkopen, is het onder meer van belang of in het bedrijf een herinvesteringsreserve zit. Is dat het geval, en bent u van plan te herinvesteren? Dan is de timing van groot belang. Dit blijkt onder meer uit een recente uitspraak van de Rechtbank […]

Fiscale eenheid pakt duur uit

Soms leidt het aangaan van een van een fiscale eenheid tot onvermoede, ongewenste en soms dure gevolgen. Bijvoorbeeld een winstvaststelling die op formeel fiscale grondslagen vele malen hoger en onvermijdelijk uitpakt dan de bedoeling was en die die zelfs ook volgens de rechter onbillijk is. De wet is echter onverbiddelijk oordeelt de rechter. De rechtbank […]

Onjuiste tennaamstelling? Aanslag vernietigd.

Rechtbank Leeuwarden heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting vernietigd, omdat deze niet aan de bv maar aan de fiscale eenheid opgelegd had moeten worden. De op 13 januari 2005 opgerichte bv houdt zich bezig met diensten op het gebied van automatisering en telecommunicatie alsmede met handel in en im- en export van bouwmaterialen. Vanaf 1 februari 2005 […]

Wanneer heb ik recht op een nabestaandenuitkering?

Als uw partner overleden is, heeft u recht op een nabestaandenuitkering. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet uw partner verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) uitkering en moet u jonger zijn dan 65 jaar. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor […]

Hoeveel nabestaandenpensioen krijgt mijn partner als ik overlijd?

De meeste pensioenregelingen zorgen voor een nabestaandenpensioen voor uw partner. De hoogte van dit nabestaandenpensioen is meestal gekoppeld aan het ouderdomspensioen. De hoogte is afhankelijk van uw salaris en het aantal maximaal te bereiken dienstjaren. Hoogte nabestaandenpensioen Nabestaandenpensioen voor ex-partner Nabestaandenpensioen op risicobasis Hoogte nabestaandenpensioen Overlijdt u voordat u de pensioenleeftijd bereikt, dan tellen de […]