Timing essentieel bij herinvesteringsreserve

Wanneer u van plan bent om de aandelen van uw bedrijf te verkopen, is het onder meer van belang of in het bedrijf een herinvesteringsreserve zit. Is dat het geval, en bent u van plan te herinvesteren? Dan is de timing van groot belang. Dit blijkt onder meer uit een recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem.

In de te verkopen bv zit een herinvesteringsreserve die wordt gebruikt om onroerende zaken te kopen. De koopovereenkomst voor deze panden wordt gesloten om 16.40 uur, de aandelen van de bv worden overgedragen om 17.07 uur en de onroerende zaken worden geleverd om 17.13 uur. De Rechtbank maakt hieruit op dat de koopovereenkomst weliswaar is gesloten voor de aandelenverkoop, maar dat de aanschaf van de panden pas compleet was op het moment van levering, dus ná de aandelenverkoop. Concreet betekent dat er vennootschapsbelasting betaald moet worden over de herinvesteringsreserve. Een andere timing had dit kunnen voorkomen, maar bracht voor belastingplichtige in dit geval weer andere risico’s met zich mee.

Kortom, een goede fiscale begeleiding van een herinvestering en een aandelenverkoop is van essentieel belang.

 

(Bron Elbertfiscaal 4 augustus 2011)

Updated: 8 augustus 2011 — 15:34