Nieuwe fiscale Research & Development Aftrek

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL & I) werkt aan een nieuwe fiscale regeling voor innovatie: de Research en Development aftrek (RDA).

Vpb-aftrek

Deze RDA regeling zou bestaan uit 2 onderdelen:

  • RDA: een dubbele vpb-aftrek voor R&D-investeringen in bedrijfsmiddelen en de R&D-exploitatiekosten;
  • RDA+: een driedubbele vpb-aftrek voor R&D-activiteiten die zijn uitbesteed aan universiteiten en kennisinstellingen.

De RDA en RDA+ richten zich op R&D-investeringen anders dan loonkosten. Het kan bijvoorbeeld gaan om zaken als de inrichting van een laboratorium, aanschaf van materialen of de huur van apparatuur. Daarom is de RDA vooral interessant voor kapitaalintensief onderzoek.

CPB: kansrijk

Het Centraal Plan Bureau (CPB) is gevraagd wat de effecten zullen zijn van het RDA-voorstel. In de notitie Reactie op Research en Development aftrek noemt het CPB het RDA-voorstel “kansrijk in vergelijking met het innovatiebeleid van het vorige kabinet, maar ook vergeleken met het Regeerakkoord. De redenen zijn dat het RDA-voorstel een verschuiving betekent naar generiek innovatiebeleid en dat beide voorstellen waarschijnlijk gunstiger uitpakken voor grotere bedrijven.”

(Bron: Elsevier fiscaal september 2011)

Updated: 1 oktober 2011 — 10:44