Maand: oktober 2011

Naheffing van herzienings-BTW bij afnemer wel EU-proof?

Vastgoed-BV X verkreeg op 5 januari 2000 de onverdeelde helft van een pand geleverd onder toepassing van de optie voor BTW-belaste levering. De leverancier had het pand zelf ook verkregen met de optie voor BTW-belaste levering. Vanaf 5 april 2000 ging BV X het pand BTW-vrijgesteld verhuren. Op 4 juli 2000 leverde zij het pand […]

Pensioenaanspraak via navordering te belasten door ontbreken afkoopverbod (DGA kijk in uw pensioenbrief)

De inspecteur legde aan X een navorderingsaanslag IB over 2004 op, omdat hij er bij het regelen van de aangifte Vpb 2006 van BV C achter was gekomen dat de pensioenregeling van X met ingang van 1 juni 2004 niet voldeed aan de voorwaarden van de Wet LB. X ging in beroep en stelde dat […]

Milieusubsidies voor bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven op verschillende manieren om maatregelen te nemen die goed zijn voor het milieu. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. Voor een compleet overzicht, ga naar Antwoordvoorbedrijven.nl. MIA Vamil Energie-investeringsaftrek (EIA) Energie Onderzoek Subsidie (EOS) Subsidieregeling duurzame energie (SDE) Programma Milieu & Technologie (ProMT) Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM) Programma Samenwerking Oost-Europa […]

De werkkostenregeling voor werknemers (wkr) wat is dit? hoe werkt dit?

Sinds 1 januari 2011 kunt u gebruik maken van een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling wordt vanaf 2014 verplicht; tot 2014 kunt u jaarlijks kiezen of u de werkostenregeling (WKR) of de oude systematiek toepast. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor […]

Hoe stel je je bedrijf veilig bij overlijden?

Ondernemers zijn goed in vooruit zien. Toch vergeten ze vaak een aantal belangrijke zaken te regelen. Dit moet je weten over het risico van overlijden op jouw onderneming. Nederland kent ongeveer 180.000 directeur-groot aandeelhouders (DGA) en nog veel meer natuurlijke personen zoas eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Als ondernemer ben je gewend om vooruit te denken, […]

Waar moet ik op letten bij een BTW-aangifte (de basisbeginselen)

De meeste ondernemers krijgen te maken met de BTW-aangifte. Daarom hebben wij een aantal aanwijzingen opgesomd waar u op moet letten bij een BTW-aangifte. Administratie: Voor het doen van administratie ten behoeve van BTW alsmede ook de inkomstenbelasting is een seperate pagina opgenomen. Lees hier meer. Voor wie geldt de BTW en wanneer moet u aangifte […]

Welke soorten VAR-verklaringen zijn er en wat moet ik controleren als ik een ZZP’er inhuur?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een belangrijk document in de praktijk. Het geeft u vooraf duidelijkheid hoe u een ingehuurde ZZP’er fiscaal moet behandelen. Er zijn vier soorten VAR-verklaringen. Dit zijn de volgende: VAR Winst uit onderneming (VAR-WUO), VAR Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-RUO), VAR Inkomsten uit werkzaamheden voor de vennootschap (VAR-DGA), VAR Loon uit dienstbetrekking […]

Hoe vraag ik subsidie aan bij de provincie Overijssel?

Aanvraagprocedure Per regeling vindt u specifieke informatie over de aanvraagprocedure. Voor een toenemend aantal subsidies is een aanvraagformulier beschikbaar. Wij vragen van u om dit formulier ondertekend naar ons op te sturen. Na ontvangst van uw aanvraag neemt een medewerker van het team Subsidieverlening uw aanvraag in behandeling. Als wij te weinig informatie hebben gekregen […]

Hoge salarisstijging leidde tot fors hoger gebruikelijk loon over voorafgaand jaar

Een forse salarisstijging van een directeur-grootaandeelhouder (dga) in enig jaar kan al fiscale gevolgen hebben voor het voorafgaande jaar en in dat jaar leiden tot onverwachte belastingheffing bij de bv. De Hoge Raad heeft onlangs de in deze zin luidende uitspraak van Hof Amsterdam zonder bijkomende motivering (art. 81 RO) bevestigd. In de onderhavige procedure […]

Inttrekking besluit 75% BTW prive-auto

In de praktijk heerste er veel onduidelijkheid over de btw aftrek die de ondernemer kan krijgen voor zijn privé auto. Mag hij nu wel of niet 75% van de btw aftrekken? Het desbetreffende besluit uit 2004 was tot op heden niet ingetrokken, maar de achterliggende tekst wel. Het Ministerie van Financiën heeft inmiddels het andere besluit ook […]