Pensioenaanspraak via navordering te belasten door ontbreken afkoopverbod (DGA kijk in uw pensioenbrief)

De inspecteur legde aan X een navorderingsaanslag IB over 2004 op, omdat hij er bij het regelen van de aangifte Vpb 2006 van BV C achter was gekomen dat de pensioenregeling van X met ingang van 1 juni 2004 niet voldeed aan de voorwaarden van de Wet LB. X ging in beroep en stelde dat het voor navordering vereiste nieuwe feit ontbrak, omdat de inspecteur al beschikte over de pensioenbrief van 13 december 1990 en hij een nader onderzoek had moeten instellen.

Rechtbank Haarlem besliste echter dat de inhoud van de pensioenbrief niet van belang was, omdat in de aangifte Vpb 2001 van BV C was vermeld dat de bestaande pensioenregeling was gewijzigd en de inspecteur er vanuit had mogen gaan dat de pensioenregeling in overeenstemming was gebracht met de geldende wetgeving. Pas door kennisname van de pensioenbrief van 28 maart 2006, die op 30 maart 2009 aan de inspecteur was gefaxt, was de inspecteur op de hoogte geraakt van het feit dat de pensioenbrief van 13 december 1990 op 1 juni 2004 nog geldend was en dus niet was aangepast aan de voorwaarden.

Het ontbreken van een waarde pensioenaanspraak in de aangifte IB 2004 van X was volgens de Rechtbank niet zodanig kwestieus dat de inspecteur een onderzoek naar de pensioenaanspraak had moeten instellen. De inspecteur had geen ambtelijk verzuim gepleegd. De Rechtbank handhaafde de navordering, omdat in de pensioenregeling van X op 1 juni 2004 een afkoopverbod ontbrak en daardoor niet voldeed aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB.

(Bron: futd 20-10-2011)

Updated: 29 oktober 2011 — 11:07