Categorie: Nieuws voor de Zelfstandige zonder personeel (ZZP), belastingnieuws, kinderopvangtoeslag

ABRvS wil conclusie van A-G over termijn herziening kinderopvangtoeslag

In de Awir zijn geen uiterste, bindende termijnen opgenomen, waarbinnen voorschotten kinderopvangtoeslag kunnen worden herzien. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in zes zaken over kinderopvangtoeslagen een conclusie gevraagd aan A-G Keus. In alle zaken heeft de Belastingdienst/Toeslagen uitbetaalde voorschotten voor kinderopvangtoeslag meer dan vijf jaar na het verstrekken ervan in […]

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt het belangrijk dat jonge ouders werk en privé goed kunnen combineren. Goede en betaalbare kinderopvang helpt […]

Wat er in 2013 verandert met de kinderopvangtoeslag met Nibud rekenmodel

Vrijwel alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen gaan in 2013 meer betalen aan kinderopvang. Vooral rijke ouders zijn duurder uit. Wat gaat er veranderen? In 2012 geeft de overheid ruim 2,5 miljard euro uit aan kinderopvangtoeslag. Dit is al minder dan de 3 miljard euro in 2010, maar nog steeds te veel, vonden de vijf partijen […]

Kamp verduidelijkt kinderopvangtoeslag zzp’ers

Als antwoord op de vragen vanuit de Kamer over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren, heeft minister Kamp zijn beleid, met name voor zzp’ers verduidelijkt. Kinderopvangtoeslag berekenen in 2012 wordt anders. Vanaf 2012 ontvangen ouders alleen nog maar kinderopvangtoeslag voor de uren van de ouder die het minste werkt. Controle uren achteraf In […]

Wat is de overheid van plan met de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag wordt vanaf 2012 gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht wordt beperkt. Er wordt ook scherper gecontroleerd op fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag. Daarnaast is er nog een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen worden in stappen doorgevoerd. Doel van […]

Naheffing van herzienings-BTW bij afnemer wel EU-proof?

Vastgoed-BV X verkreeg op 5 januari 2000 de onverdeelde helft van een pand geleverd onder toepassing van de optie voor BTW-belaste levering. De leverancier had het pand zelf ook verkregen met de optie voor BTW-belaste levering. Vanaf 5 april 2000 ging BV X het pand BTW-vrijgesteld verhuren. Op 4 juli 2000 leverde zij het pand […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme