Wat is de overheid van plan met de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag wordt vanaf 2012 gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht wordt beperkt. Er wordt ook scherper gecontroleerd op fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag. Daarnaast is er nog een aantal wijzigingen.

Deze wijzigingen worden in stappen doorgevoerd. Doel van deze maatregelen is het terugdringen van fraude en zorgen dat de regeling betaalbaar blijft.

  • Tijdstraject wetgeving kinderopvangtoeslag
  • Koppeling gewerkte uren en opvanguren voor kinderopvangtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht beperken
  • Geen kinderopvangtoeslag zonder ander inkomen
  • Maximum aantal uren kinderopvang voor alle opvangsoorten
  • Overige maatregelen kinderopvangtoeslag: meer controleren en boetes

Tijdstraject wetgeving kinderopvangtoeslag: De invoering is afhankelijk van de tijd die nodig is voor voorbereiding van wetgeving en uitvoering. In 2011 controleert de Belastingdienst strenger bij aanvragen voor kinderopvangtoeslag. In 2013 wordt de boete ingevoerd voor het te laat doorgeven van vermindering van opvanguren. De overige maatregelen gaan per 2012 in.

Koppeling gewerkte uren en opvanguren voor kinderopvangtoeslag: Het recht op kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij kinderen tot 4 jaar die gebruik maken van de dagopvang, is het recht op toeslag berekend op 140% van die gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag)pauzetijd gecompenseerd. Voor kinderen vanaf 4 jaar bedraagt dat percentage 70%. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van kinderopvang omdat zij ook naar school gaan.

Als u en/of uw partner een onregelmatig arbeidspatroon heeft, zult u aan het begin van het jaar een zo goed mogelijke schatting moeten maken van het aantal uren dat u werkt. U kunt beter een te laag aantal uren opgeven dan te hoog. Dit om te voorkomen dat u grote bedragen terug moet betalen aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht beperken: De mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen, wordt zo goed als afgeschaft. Alleen kosten die gemaakt zijn vanaf 1 maand vóór de datum van aanvraag komen nog in aanmerking.

Geen kinderopvangtoeslag zonder ander inkomen: Gastouders die geen andere inkomsten hebben dan inkomsten uit gastouderopvang, kunnen straks zelf geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen. Dit moet voorkomen dat ouders zonder werk elkaars gastouder worden en daarvoor kinderopvangtoeslag ontvangen.

Maximum aantal uren kinderopvang voor alle opvangsoorten: Op dit moment kunnen ouders per kind 230 uur per maand per opvangsoort declareren. Dat betekent dat ouders bijvoorbeeld 230 uur voor buitenschoolse opvang en 230 uur voor gastouderopvang, samen dus 460 uur per maand, kunnen declareren voor hetzelfde kind. Dit wordt gewijzigd naar een maximum van 230 uur voor alle opvangsoorten samen.

Overige maatregelen kinderopvangtoeslag: meer controleren en boetes: De Belastingdienst controleert nog in 2011 scherper bij de aanvraag van kindertoeslag. Instellingen voor kinderopvang gaan ouders informeren over het aantal uren waarover zij kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Zo kunnen ouders uit onwetendheid niet te veel uren opgeven. Het boetebedrag bij fraude met kinderopvangtoeslag kan straks maximaal even groot zijn als het fraudebedrag. Wie nogmaals fraudeert, krijgt de daaropvolgende 5 jaar geen toeslag meer. Vanaf 2013 kan de belastingdienst ook een boete opleggen als te laat wordt doorgegeven dat het aantal opvanguren is verminderd.

(Bron: overheid 10-11-2011)

Updated: 12 november 2011 — 12:13