Milieusubsidies voor bedrijven

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven op verschillende manieren om maatregelen te nemen die goed zijn voor het milieu. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. Voor een compleet overzicht, ga naar Antwoordvoorbedrijven.nl.

 • MIA
 • Vamil
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Energie Onderzoek Subsidie (EOS)
 • Subsidieregeling duurzame energie (SDE)
 • Programma Milieu & Technologie (ProMT)
 • Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
 • Programma Samenwerking Oost-Europa – Milieu (PSO-M)
 • Roetfilters en schone bestelauto’s

MIA

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u de fiscale winst van uw onderneming verlagen. Schaft u een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aan dat op de Milieulijst staat, dan mag u tot 40% van de investeringskosten (naast de afschrijving) aftrekken van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. De hoogte van de aftrek hangt af van de milieueffecten en hoe gangbaar het bedrijfsmiddel is. Ook kosten voor een milieu-advies komen onder voorwaarden in aanmerking voor MIA. Agentschap NL voert de MIA uit. De MIA-regeling heet officieel de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.

Vamil

De Vamil laat u milieu-investeringen op een willekeurig (vrij) moment afschrijven. Op die manier kunt u de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen zodat u een liquiditeits- en rentevoordeel heeft. De Vamil maakt – net als de MIA – gebruik van de Milieulijst. Agentschap NL voert de Vamil-regeling uit. De regeling heet officieel de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze fiscale regeling stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Ondernemingen in Nederland die een energie-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De Energielijst omvat alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA. Agentschap NL biedt uitgebreidere informatie over de regeling. Aanvragen voor de EIA lopen via de Belastingdienst.

Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Bedrijven en kennisinstellingen met innovatieve ideeën op het gebied van energieopwekking en energiebesparing kunnen in aanmerking komen voor Energie Onderzoek Subsidie. De subsidie vraagt u aan bij Agentschap NL. Adviseurs van deze uitvoeringsorganisatie van de overheid beoordelen uw idee op innovativiteit, haalbaarheid en de mate waarin het bijdraagt aan de energiedoelstellingen van de overheid. Is uw idee, project of techniek veelbelovend, dan kunt u (financiële) ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling ervan.

Subsidieregeling duurzame energie (SDE)

De Subsidieregeling duurzame energie (SDE) stimuleert de duurzame productie van elektriciteit en/of gas. Voorbeelden zijn windmolens op land, zonnecollectoren of de productie van biogas. Een ondernemer die energie produceert en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor subsidie. Overigens kunnen ook burgers die een aanvraag indienen. U kunt de subsidie aanvragen bij Agentschap NL.

Programma Milieu & Technologie (ProMT)

Deze subsidieregeling stimuleert het ontwikkelen en toepassen van innovatieve processen, producten en diensten, waarvan milieuvoordeel mag worden verwacht. ProMT ondersteunt industriële mkb-bedrijven in de ontwikkelings- en demonstratiefase van milieu-innovaties.externe link: Agentschap NL voert het programma uit.

Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)

Via de SMOM kunnen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk geld krijgen voor projecten op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. De SMOM werkt volgens een tenderprincipe. Dit houdt in dat slechts gedurende bepaalde periodes subsidie kan worden aangevraagd. De SMOM kent een nationale tender en een tender specifiek voor internationale projecten. Beoordelingscriteria en aanvraagformulieren zijn te vinden op de site van Agentschap NL.

Programma Samenwerking Oost-Europa – Milieu (PSO-M)

De tenderregeling PSO-M is een programma waarbij private organisaties worden uitgenodigd in geselecteerde Oost-Europese landen oplossingen voor milieuproblemen te demonstreren. Daarbij krijgen ze de kans om innovatieve Nederlandse technologieën en oplossingen te promoten.externe link: Agentschap NL voert het programma uit.

Roetfilters en schone bestelauto’s

Voor het achteraf inbouwen van roetfilters in bestaande bedrijfswagens bestaan diverse subsidieregelingen:

 • voor bestaande zware voertuigen (vrachtwagens, bussen en zware bestelauto’s);
 • (t/m 31 december 2010)voor bestaande lichte voertuigen (lichte bestelwagens en personenauto’s);
 • mobiele werktuigen (voor bouw, wegenbouw en grondverzet).

Voor bestaande zware motorvoertuigen hangt de hoogte van de subsidie onder meer af van het soort filter dat wordt ingebouwd en het motorvermogen van het voertuig.
Voor nieuwe dieseltaxi’s en dieselbestelwagens met affabriek roetfilter bestaat een aparte subsidieregeling. Voor de aanschaf van nieuwe bestelauto’s die als vrachtwagen gekeurd zijn en die aan de zogeheten EEV-norm voldoen én een fijnstofemissie hebben van 10 milligram/Kwh of minder, bestaat een aparte subsidieregeling.
Meer informatie over roetfilters (en de bijbehorende subsidieregelingen) is te vinden onder Auto.

(Bron: Rijksoverheid 29-10-2011)

Updated: 29 oktober 2011 — 11:04