Waar moet ik op letten bij een BTW-aangifte (de basisbeginselen)

De meeste ondernemers krijgen te maken met de BTW-aangifte. Daarom hebben wij een aantal aanwijzingen opgesomd waar u op moet letten bij een BTW-aangifte.

Administratie: Voor het doen van administratie ten behoeve van BTW alsmede ook de inkomstenbelasting is een seperate pagina opgenomen. Lees hier meer.

Voor wie geldt de BTW en wanneer moet u aangifte doen: Door middel van de gezamenlijke inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvangt u veelal direct een BTW-nummer bij BTW belaste activiteiten. Dit is een voorlopig BTW-nummer. De belastingdienst gaat dit nummer controleren en geeft u meestal binnen vijf werkdagen uitsluitsel.  Het BTW-nummer vermeldt u op de facturen. Let erop dat de factuur wel aan de juiste eisen voldoet. Zorg dat als u van de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte krijgt dat u altijd aangifte doet.

De af te dragen BTW berekenen: De ontvangen BTW op uw omzet moet u afdragen aan de belastingdienst. Hierop mag u de BTW van zakelijke kosten in mindering brengen.  Let erop dat als u BTW-belaste prestatie verricht en BTW-vrijgestelde prestaties verricht dat mogelijk het percentage omzet van de vrijgestelde omzet mogelijk gecorrigeerd moet worden op uw betaalde omzetbelasting voor de BTW afhankelijk van uw situatie. Zorg ook dat u het goede percentage BTW berekent over goederen of diensten. Op de site van de belastingdienst is een lijst opgenomen met prestaties die een ander tarief hebben of vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Vergeet ook niet aan het einde van het jaar na te gaan of u diensten of goederen van de zaak privé gebruikt heeft. U zult dan namelijk in de laatste aangifte van het jaar BTW-privégebruik aan moeten geven.

Kleine ondernemersregeling: Een leuke opsteker van de belastingdienst is dat er de kleine ondernemersregeling is. De meeste ondernemers doen ieder kwartaal BTW-aangifte. Is de verschuldige BTW minder dan € 1.883 maar meer dan € 1.345. Dan krijgt u een korting op de BTW. Is deze minder dan € 1.345 dan word de BTW verminderd naar nihil. U vult de vermindering in het veld vermindering kleine ondernemersregeling. Let er wel op dat berekening van de kleine ondernemersregeling enkele beperking kent bijvoorbeeld met betrekking tot intracommunautaire prestaties binnen de EU. Lees hier hoe u de berekening maakt.

Wanneer maand-, kwartaal- jaaraangifte: Als de verschuldigde BTW minder dan €1883 per jaar is, mag u eenmalig per jaar aangifte doen. Is de verschuldigde BTW meer dan €15.000 moet u iedere maand de BTW afdragen. (In 2011 is er een crisismaatregel dat alle bedrijven op verzoek aangifte per kwartaal kunnen doen) Aangifte gebeurt elektronisch via een speciale ondernemerspagina op de belastingdienst. U kunt eventueel ook de aangifte BTW door een accountant of boekhouder laten doen. Let erop dat u de BTW tijdig betaalt. De BTW-aangifte moet binnen een maand na afloop van het tijdvak zijn betaald. Wanneer het bedrag op de laatste dag wordt overgemaakt staat het pas de volgende dag op de rekening van de belastingdienst en dat is te laat. De eerste keer krijgt u een waarschuwing, de volgende keer een boete.

 

Updated: 26 oktober 2011 — 09:06